Op 3 juli 2019 hebben gemeente Bergen en Antea Group een intentieverklaring tot samenwerken ondertekend. Hiermee onderstrepen ze het belang van een goede samenwerking. In de afgelopen twee jaar bereidden de gemeente Bergen en Antea Group in een intensieve samenwerking de ontwikkeling van Energielandgoed Wells Meer voor.

Energietransitie-specialisten

Antea Group ondersteunt de gemeente Bergen bij de organisatorische, planologische en technische vraagstukken die bij de ontwikkeling van Energielandgoed Wells Meer komen kijken. In 2017 hebben we samen met Econnetic en Kuiper Compagnons een haalbaarheidsverkenning uitgevoerd, waarna Antea Group het Plan van Aanpak voor de ontwikkeling van het landgoed heeft opgesteld. De adviseurs van Antea Group maken sinds medio 2018 deel uit van de projectorganisatie van het Energielandgoed. Op dit moment begeleidt Antea Group de gemeente bij het uitwerken van de plannen met bijzondere aandacht voor de technische en innovatieve invulling van het Energielandgoed en het verbinden van alle betrokken partijen (zoals provincie, Rijk, netbeheerders en energieleveranciers).

Eerste energie onafhankelijke gemeente

De gemeente Bergen en Antea Group zien Energielandgoed Wells Meer als een uniek project dat geldt als een inspirerend voorbeeld in Nederland. Met het Energielandgoed zet de gemeente Bergen een grote stap in haar ambitie om de eerste energieonafhankelijke gemeente van de provincie Limburg te worden. Door in te zetten op zowel de grootschalige gebiedsontwikkeling in Wells Meer als kleinschalige verduurzamingsprojecten, werkt de gemeente strategisch aan haar doelstelling. Het Energielandgoed sluit goed aan bij de missie van Antea Group door het ontwikkelen en toepassen van duurzame en integrale oplossingen in onze leefomgeving.