De N.V. Nederlandse Gasunie heeft een nieuwe raamovereenkomst met Antea Group afgesloten voor ingenieursdiensten voor bodem- en grondzaken. Antea Group voert al meer dan vijftig jaar diensten uit voor Gasunie. We zijn verheugd dat met de raamovereenkomst de komende twee jaar, met een mogelijke verlenging tot acht jaar, de samenwerking wordt voortgezet. 

Meerdere vakgebieden en disciplines

De dienstverlening binnen het raamcontract omvat de vakgebieden en disciplines cultuurtechniek, geohydrologie, geotechniek, milieutechniek, archeologie, flora en fauna, explosievenonderzoek en bouwkunde inventarisaties.

Samenwerking met Gasunie

Antea Group is al vanaf 1966 betrokken bij de aanleg en beheer van gastransportleidingen voor Gasunie. In eerste instantie betrof dit advisering en begeleiding op vakdisciplines cultuurtechniek en grondzaken. Al vrij snel daarna kwamen daarbij grondmechanica en geohydrologie (bemalingen). Nog weer later veranderde de maatschappelijke betrokkenheid bij projecten en werden steeds hogere eisen gesteld aan omgevingsaspecten. Dit had tot gevolg dat in de loop van de jaren ook milieu, ecologie en archeologie aan de dienstverlening werden toegevoegd.