De zeven grote advies- en ingenieursbureaus Arcardis, Movares, Antea Group, Witteveen+Bos, Fugro, RoyalHaskoningDHV en Sweco hebben op unieke wijze de krachten gebundeld en zich aangesloten bij de Duurzame Leverancier.

LevensCyclusAnalyses

Om dit te bereiken kunnen zogenaamde LCA’s (LevensCyclusAnalyses) worden uitgevoerd op een project of proces. De kwaliteit daarvan staat of valt met de ingebrachte maatregelen. Om de kwaliteit van LCA’s aantoonbaar te verhogen, stelt de Duurzame Leverancier haar complete database met CO2-reductiemiddelen en duurzaamheidstools ter beschikking aan haar 3.500 deelnemers.

Bijeenkomst Duurzame Leverancier

De database maakt deel uit van de vernieuwde website. Deze is dinsdag 20 februari 2018 gelanceerd tijdens de bijeenkomst van de Duurzame Leverancier in Utrecht. Voormalig weerman van Meteoconsult Reinier van den Berg onderstreepte als specialist op het gebied van weer, klimaat en duurzaamheid het belang van duurzame oplossingen voor het behoud van onze planeet.

Over de duurzame leverancier

De Duurzame Leverancier – een initiatief van Antea Group, Movares, Sweco en Strukton – ondersteunt bedrijven en opdrachtgevers bij het duurzaam opzetten van hun bedrijfsvoering en projecten.

De Duurzame Leverancier biedt onder meer:

  • Klankbordbijeenkomsten en keteninitiatieven met verschillende thema’s;
  • Database met duurzaamheidstools (D-tool);
  • Database met Life Cycle Analyses en CO2 reductiemaatregelen;
  • Transparantie-index (database) met duurzame bedrijven;
  • Duurzame bedrijfsvoeringscan (MVO/CO2/Innovatie);
  • Carbon berekentool, een CO2-footprint tool volgens het GHG-protocol;
  • Database met CO2-footprints van bedrijven.

Voor meer informatie en deelname aan de Duurzame Leverancier kun je terecht op de website: www.duurzameleverancier.nl.