Ga naar hoofdinhoud
Assetmanagement contracten
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Duurzaam, slim en toekomstgericht onderhouden van infrastructuur

De fysieke assets waarvoor je verantwoordelijk bent, zijn van grote waarde. Het beheren van openbare en/of private eigendommen vraagt om maatwerk. Daar komen ook best wat vragen bij kijken; hoe kun je voorzien in een toekomstbestendige en duurzame infrastructuur? Hoe en waarop ga je sturen? Maar ook; hoe doe ik dat dan zo slim mogelijk? Hoe krijg ik een goede (onderhouds) partij of serviceprovider aan boord waar ik voor lange tijd op kan bouwen en vertrouwen? Duurzaam beheer van de leef-, woon- en werkgebieden vraagt dus om maatwerk in samenwerking. Zo’n succesvolle samenwerking begint bij een goed contract. In Antea Group vind je een partner waarmee je die basis legt.

Meer dan ooit vervult de infrastructuur - in breder verband de openbare ruimte - een sleutelrol bij het duurzaam ontwikkelen van Nederland. Hoe geef je als assetmanager of beheerder slim en toekomstgericht invulling aan bijvoorbeeld je vervangingsopgaven, de energietransitie of maatschappelijke waarden als de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater of biodiversiteit?

Het werkveld waarin je als assetmanager acteert is groot en divers en kent vele actoren en stakeholders. Afhankelijk van het type organisatie waarin je werkt, worden meer of minder werkzaamheden uitbesteed. Hoe voer je regie op je assetportfolio en hoe werk je samen met partijen als serviceproviders, die (deels) de beheer- en onderhoudstaken voor je uitvoeren? In voorkomende gevallen wordt dit laatste gedaan met beheer- en/of onderhoudscontracten. De opgave is om dit niet alleen zo effectief en efficiënt mogelijk te doen, maar ook om de beoogde ontwikkeling te realiseren.

Webinar Assetmanagement Contracten | Leer succesvol assets beheren

Thuis in techniek én proces

Goed om te weten dat je in Antea Group een partner treft waarmee je – stap voor stap – tot een contract komt dat past bij jóuw organisatie, jóuw opgave en jóuw eisenpakket. Een partij die in de huid van jouw organisatie kruipt, die de juiste vragen stelt en met passende antwoorden komt. Onze kracht is dat we thuis zijn in de technische aspecten van assetmanagement, maar ook oog hebben voor zaken als duurzaamheid, informatiemanagement, organisatieprocessen en samenwerking.

Onderdelen contractmanagement

Een assetmanagementopgave ziet er in elke organisatie net iets anders uit. Wat het vertrekpunt ook is: wij bieden maatwerktrajecten. Hierin gaan we samen op weg om helder te krijgen waar jouw organisatie staat en naar toe wilt. Onze aanpak – waarbij alles draait om acceptatie, haalbaarheid en maakbaarheid – is pragmatisch en gebaseerd op de volgende vijf hoofdprocessen:

 1. Corporate processen rondom missie, visie en strategie van de organisatie
  Inzicht in de context waarin de organisatie actief is en wat de behoeftes van de stakeholders zijn, is cruciaal voor het kunnen oppakken van assetmanagement-vraagstukken. Dit is de reden waarom wij in de huid van jouw organisatie kruipen.
   
 2. Strategische assetmanagement processen
  oede oplossingen worden alleen gevonden indien er een juiste vertaling plaatsvindt vanuit de corporate strategie naar de doelen en kaders van het assetmanagement.
   
 3. Tactische assetmanagement processen
  De vertaalslag naar het uitvoeren van de ‘juiste aanleg’ of het ‘juiste onderhoud’ om de doelen te behalen. Dit doen we zo effectief mogelijk.
   
 4. Operationele assetmanagement processen
  Hierin bepalen we hoe de aanleg of het onderhoud wordt uitgevoerd. De juiste uitvoering en zo efficiënt mogelijk.
   
 5. De daadwerkelijke operatie/de uitvoering
  Alle processen welke zorgdragen dat daadwerkelijk infrastructuur wordt gerealiseerd en duurzaam in stand wordt gehouden.

Het denken vanuit deze 5 hoofdprocessen helpt niet alleen bij het goed kunnen plaatsen en duiden van een vraagstuk, maar het zorgt ook voor duidelijkheid wie waarvoor verantwoordelijk is. Door het volledige systeem te overzien, wordt geborgd dat daadwerkelijk de beoogde waarden worden geleverd.

Een ander aspect is het contracteren van de best beschikbare onderhoudspartij of serviceprovider. Een partij die het werk goed regelt, maar ook meegroeit met jouw strategie voor de toekomst. Assetmanagement gaat dus niet alleen over techniek maar ook over samenwerking, duurzame ontwikkeling en benodigde kennis en competenties. Afhankelijk van de vraag, worden de ambities en doelen vertaald in een prestatiecontract waarbij veelal als basis wordt gekozen voor een vraagspecificatie UAV GC. Deze stellen wij zorgvuldig op met onze Werkwijzer Contracten.

Duurzaam, slim en toekomstgericht onderhouden van infrastructuur
Duurzaam, slim en toekomstgericht onderhouden van infrastructuur

Bouwen aan een sterke samenwerking

Onze meerwaarde als ingenieurs- en adviesbureau is dat wij op ieder aspect, zowel inhoudelijk als procesmatig, de deskundigheid in huis hebben. Wij kunnen ons snel inleven in jouw organisatie. Wij zijn en blijven betrokken en helpen graag verder. Je vindt bij ons de beste experts van Nederland op het gebied van beheer en onderhoud. Maar ook specialisten op het gebied van data, juridische zaken, organisatie- en risicomanagement. En als het contract eenmaal is aanbesteed, kun je ons inschakelen om door middel van coaching en toetsing verder te bouwen aan de samenwerking tussen jouw organisatie en de serviceprovider.

Succesvol project- en contractmanagement

Onze aanpak wordt al succesvol ingezet bij het Havenbedrijf Moerdijk, Provincie Noord-Brabant en LSNed. Voor het Havenbedrijf Moerdijk hebben we onze aanpak op basis van de 5 hoofdprocessen succesvol doorontwikkeld naar het project- en contractmanagement in de geest van ISO55000.

Assetmanagement contracten in de praktijk | Havenbedrijf Moerdijk

Duurzaam, slim en toekomstgericht onderhouden van infrastructuur

Ook aan de slag met de contractvorming voor assetmanagement?

Velden met een * zijn verplicht.

Benieuwd hoe wij met jouw gegevens omgaan? Dit lees je in onze privacyverklaring

Projecten

alt-text

Antea Group stelt contractenmix op voor onderhoud aan rijksvaarwegen

Ook aan de slag met de contractvorming voor assetmanagement?

Neem contact met ons op.