Ga naar hoofdinhoud
Circulair aanbesteden
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Van circulaire ambities naar resultaat

Circulaire intenties zijn er bij de meeste overheden ruim voldoende. De noodzaak om te komen tot meer hergebruik van materiaal en grotere reductie van CO2 wordt breed gedeeld. We zien bij opdrachtgevers telkens drie thema’s terugkomen: het concretiseren van de ambities, het goed uitvragen aan marktpartijen en het werkelijk realiseren van de ambities in projecten.

Circulair aanbesteden: een weloverwogen transitie

Antea Group begeleidt overheden via projecten en aanbestedingen in de transitie naar een circulaire infrastructuur. Dat doen we met een pragmatische en verbindende insteek. Hierbij kunnen ze kiezen uit drie strategieën: wet- en regelgeving invoeren, marktpartijen verbinden en zelf circulair inkopen in 8 stappen. 

Zelf circulair inkopen is het meest efficiënt en effectief. Door zelf circulair aan te besteden tonen overheden het goede voorbeeld, hebben ze invloed op vraag en aanbod en kan de betreffende overheid zich ontwikkelen met kennisopbouw. 

Ieder project is anders. Het transitieproces naar een circulaire infrastructuur is daarom telkens een weloverwogen mix van kleine pragmatische maatregelen, grote radicale stappen en continue verbeteringslagen.

Van circulaire ambities naar resultaat
Van circulaire ambities naar resultaat

De volledige contract- en projectvoorbereiding

Projectleiders komen bij ons met allerlei vragen over circulariteit. Vragen over kosten, technieken, juridische aspecten, passende kwaliteit, het meetbaar maken, het formuleren van eisen, het overwinnen van weerstand en hoe je markten kunt prikkelen op gebied van duurzaamheid. Contract, project en organisatie moeten in balans zijn met elkaar. Wij werken daarom samen met onze klanten aan de transitie van de lineaire naar de circulaire economie door te kijken naar de specifieke uitvraag, de assets én de organisatie. 

Onze aanpak is compleet. We inspecteren wat hergebruikt kan worden en identificeren slimme circulaire kansen in jouw project. We begeleiden jouw team bij het waarderen van de twaalf thema’s uit de aanpak Duurzaam GWW en we werken het circulaire ontwerp uit. We laten inwoners soms participeren in het ontwerptraject. We berekenen de kosten en baten van de oplossingen en leggen je de verschillende scenario’s en varianten voor. 

Met onze aanbestedingsstrategie wegen we de contractvormen en aanbestedingsprocedures tegen elkaar af om de markt maximaal te prikkelen. We stellen het volledige circulaire (UAV / UAV-GC / Bouwteam-) contract voor je op en we begeleiden de volledige aanbesteding. Tijdens de uitvoering monitoren we de circulaire en duurzame beloften van de aannemer. En na oplevering ondersteunen we jouw organisatie bij het verdere duurzame beheer en onderhoud. 

Om je snel op weg te helpen hebben we letterlijk honderden duurzame kansen voor infrastructuur en openbare ruimte verzameld in een database. Je kunt inspiratie opdoen uit de tientallen selectie- en gunningscriteria. Onze model-contracten zijn aangepast met circulaire en duurzame voorwaarden.

Heb je vragen of wil je een afspraak over circulair aanbesteden?

Neem contact met ons op.