Veel gemeenten hebben de ambitie om in 2050 circulair te zijn en vertalen dit naar het circulair aanbesteden en realiseren van infrastructuur projecten. Bijvoorbeeld 50% van alle projecten circulair aanbesteden in 2030. Dit lijkt eenvoudig, maar dat is het niet. Want hoe maak je ambities concreet? Wanneer is een project circulair aanbesteed? Hoe circulair is een project? Hoe meet je dat? En hoe vertaal je het behaalde resultaat terug naar de ambitie?

Circulaire ambities in ambitieweb

Voor de gemeente Haarlem heeft Antea Group haar duurzame en circulaire ambities vertaald naar één Ambitieweb voor een raamcontract van 4 jaar. Binnen dat raamcontract worden groot-onderhoud projecten voorbereid en gerealiseerd. Antea Group heeft het Ambitieweb verder uitgewerkt naar Kritieke Succes Factoren en meetbare Kritieke Prestatie Indicatoren.

Daarnaast is een proces vastgelegd voor het monitoren en evaluatie van deze KPI’s op vaste momenten in de projecten. Dit raamwerk is de basis voor alle projecten die onder het raamcontract vallen.

Duurzaam en circulair

Door in alle projecten op dezelfde momenten de duurzame en circulaire KPI’s te monitoren wordt het voorspellen en rapporteren van de gerealiseerde duurzaamheid mogelijk. En dit niet alleen voor elk individueel project, maar juist voor het hele raamcontract. Zo wordt het leervermogen vergroot en wordt duidelijk in welke mate de ambitie wordt behaald.

Antea Group heeft afgelopen jaar ook andere gemeenten geholpen om projecten meer duurzaam en circulair te laten zijn. Zo hebben we het interne draagvlak vergroot om circulair onderhoud mogelijk te maken, we hebben de concreet meetbare KPI’s opgesteld, we hebben de mate van circulariteit berekend en een volledige circulaire aanbesteding verzorgd.