Mijn grootste uitdaging is de vrijdagavond, als ik door de supermarkt loop. Alles wat je daar ziet, heeft een inhoud en een verpakking. Dan loop ik door de paden terwijl ik me afvraag wat daar allemaal anders aan zou kunnen: betere verpakkingen, minder verpakkingen, eenvoudigere verpakkingen. Voor mij is de route door de supermarkt elke keer een ontdekkingstocht.

Het kan anders

Ik weet dat het deels wetgeving is. Om bepaalde producten hoort nu eenmaal een verpakking, bijvoorbeeld om een product langer houdbaar te houden. Ik heb er last van als ik zie dat een verpakking zo is opgebouwd dat je geen andere keuze hebt dan hem bij het restafval te gooien. Prima dat je consumenten gemak biedt, maar het kan echt anders.

Grondstofdenken

Die circulaire gedachte, het ‘grondstofdenken’, dat zit in mij. Het is een stempel die op mijn voorhoofd staat. Het zou mooi zijn om die gedachte met Antea Group verder uit te buiten als het gaat om zichtbaarheid en mensen inspireren. Want het gonst van de prachtige ideeën die staan te trappelen om het daglicht te zien. We hoeven niet altijd te wachten totdat de vraag op de mat ploft, we kunnen ook zelf de stoute schoenen aantrekken en een start maken.

Gedragsverandering door kleine maatregelen

Ik ben trots als ik de verbindende schakel ben tussen partijen die zelf het initiatief nemen. Eén van de projecten waar ik trots op ben, is de aanpak van de vervuilde buitenruimte in de hoogbouw van Tilburg. Het was een enorme zooi. We hebben proeven gedaan met het beïnvloeden van gedrag door letterlijk met bewoners in gesprek te gaan. Daarnaast is de traphal aangekleed, de containerruimte opgeknapt en hebben we posters opgehangen over afvalscheiding. We hebben gezien dat het werkt. Dat mensen zich anders gedragen en zich veel beter voelen in hun eigen leefomgeving. Het project was zó succesvol dat we aanvragen binnenkrijgen vanuit andere wijken.

Stuk voor stuk zijn het kleine maatregelen. Het effect is zo groot doordat we onze kennis over gedrag, over afvalinzameling en over de openbare ruimte gebundeld hebben. Het is een gezamenlijk feestje, een combinatie van maatregelen. En dat werkt. Doordat mensen zich prettiger voelen, gaan ze zich beter gedragen.

Ik vind dat er meer oplossingen vanuit het bedrijfsleven en de industrie mogen komen. Je kunt niet verwachten dat de burger met een oplossing komt.


Mark van den Kieboom
Senior adviseur Beheer

Afval bij de bron aanpakken

Mensen weten me prima te vinden rondom de problematiek van plastic en water of met vragen over recycling. Dat draag ik ook uit. Niet eens heel bewust, het hoort gewoon bij me. Ik steek mijn energie graag in het ontwikkelen van nieuwe initiatieven die afval zo dicht mogelijk bij de bron aanpakken.

Het bewijs is er

We weten wat wel werkt en wat niet werkt. Dat bewijs is er. Ik heb niets tegen proefballonnetjes, maar het is prima om daar overheen te stappen als aangetoond is dat een bepaalde aanpak werkt. Dan kunnen we direct resultaat halen. Daar zet ik mijn kennis en ervaring, en die van mijn collega’s, graag voor in.

Over 10 jaar bestaat afval niet meer

Dit plastic flesje is thuis ‘huishoudelijk afval’, op straat ‘zwerfafval’ en in een restaurant ‘bedrijfsafval’. Daar zitten drie andere manieren van financieren, afvoeren en verwerken achter. Ik voorspel dat die slag over tien jaar geslagen is. Dan heeft de landelijke overheid de wetgeving zo aangepast dat de discussie over ‘wie betaalt’ is weggevallen. En dat maakt circulair omgaan met grondstoffen een stuk gemakkelijker. Sterker nog: dat plastic flesje bestaat over tien jaar niet meer. Want innovatie gaat door, ook rondom verpakkingen.