De laatste jaren lag de focus binnen circulaire economie sterk op energiebesparing. Dat is maatschappij-breed goed geland. Het beeld dat energiebesparende maatregelen heel duur zijn, daar zijn we nu wel vanaf. Circulair werken heeft op dit moment jammer genoeg nog een imago van duur en ingewikkeld. Je merkt gelukkig wel dat er langzaamaan een versmelting - anderen noemen het een transitie - plaatsvindt tussen duurzaamheid en circulariteit. Maar die komt naar mijn mening wel wat laat.

Duurzaamheid en circulariteit integraal bekijken

Niet té laat, dat niet, maar je merkt wel dat er eerst veel druk moet worden uitgeoefend door de overheid om middels wetgeving de markt in beweging te krijgen. Veel partijen zijn er gewoonweg nog niet klaar voor. In de bouw heb je nu eenmaal met veel partijen te maken, en dan kun je niet zeggen: ‘Hup, nu gaan we allemaal circulair werken’. Dat kost tijd. Steeds meer bedrijven vragen ons om daarbij te helpen en dat is prettig. Er ligt, denk ik, een mooie taak voor Antea Group om het vraagstuk van duurzaamheid en circulariteit integraal te bekijken en klanten te adviseren op dit gebied.

Bij mij zit er een diepgeworteld geloof dat we deze aarde in bruikleen hebben.


René Helder
Adviseur Bouw

Hergebruik

Op dit moment zijn we bezig met onderzoek om bij de nieuwbouw van een zwembad deze te voorzien van warmte die afkomstig is van bedrijven in de directe omgeving. Die techniek passen we in de toekomst vaker toe. Dat zijn flinke stappen. Ander voorbeeld: in veel gebouwen is een staalconstructie aanwezig. Maar om het staal te maken, heb je veel energie nodig. Dus het hergebruiken van staal is mooi, maar je kunt ook nadenken over hoe je kunt voorkomen dat we dat staal moeten maken of welke lengtes en profielen we gebruiken

Eigen overwegingen

Ook binnen mijn gezin proberen we zo energiezuinig mogelijk te leven. Wij hebben een ‘eetbare’ achtertuin. De vensterbanken staan alweer vol met allemaal zaaisels. De kinderen en kleinkinderen lopen straks de tuin in en dan plukken ze de aardbeien. Die gaan daar gewoon in mee. En we maken bewuste keuzes: kunnen we met één auto volstaan in plaats van met twee? Als het gaat om duurzaamheid maakt iedereen zijn eigen overwegingen. Bij mij zit er een diepgeworteld geloof dat we deze aarde in bruikleen hebben. En vanuit die overtuiging ben ik er bewust mee bezig.

Meer weten over het werk van René?