Na mijn studie heb ik bewust gekozen voor de engineerswereld omdat je in deze sector iets concreets creëert. De wegen, dijken en gebouwen die wij maken, hebben direct impact op de samenleving. Als het gaat om duurzaamheid en circulair denken, kunnen wij vanaf de basis toegevoegde waarde bieden. Bijvoorbeeld door in aanbestedingsdocumenten één duurzame vraag te stellen, zet dat gemiddeld 10 personen x 5 bedrijven aan het denken. Kleine impact nu, groot effect op de lange termijn. Want onze opdrachtgever krijgt een duurzame oplossing én ik heb vijftig mensen aan het denken gezet.

Wezenlijke verandering in doen en laten

Klimaatverandering zal ons leven in de toekomst werkelijk veranderen. We moeten de CO2-uitstoot beperken. In onze sector kan dat onder meer door circulair ontwerpen, aanbesteden, bouwen en slopen. Hierbij staat slim hergebruik van materialen centraal. Mijn inspiratie haal ik uit gesprekken met collega’s en klanten. Maar ook uit bijvoorbeeld bijeenkomsten van de Ellen MacArthur Foundation.

Hagelslag met figuurtjes

Bij iedere aankoop denk ik na over mijn beweegredenen voor die aankoop. Ja, ook in de supermarkt. Koop ik de hagelslag met figuurtjes die mijn dochter zo leuk vindt of weet ik haar te overtuigen dat fair trade hagelslag ook lekker is? Ik vind het belangrijk om bewust te kiezen, om na te denken over mijn impact op de wereld. We zijn een paar jaar geleden flink minder vlees gaan eten en eten zeker de helft van de week vegetarisch. Maar soms maken we bewust een andere keuze. Want boerenkool, daar moet echt wel een rookworst bij.

Ook overheden kunnen bij ieder project afwegingen maken. Projectmanagers kunnen sturen op tijd, geld, kwaliteit én duurzaamheid. In onze projecten hanteren we de ‘Aanpak Duurzaam GWW’ om ambities én duurzame kansen te vinden in elke fase van het project. Vooral in de ontwerpfase bewijst dit instrument zijn waarde. Mijn tip: Begin op tijd met het onderzoeken van duurzame en circulaire maatregelen tijdens de ontwerpfase, zo pak je tijdens de bouw- en ontwikkelingsfase alle kansen. Daarnaast kun je via de contractvorm, de gunningscriteria en de keus voor de aanbestedingsprocedure enorm veel invloed uitoefenen.

Bij iedere aankoop denk ik na over mijn beweegredenen voor die aankoop.


Antal Hartman
Projectmanager Contracten

Bewonderenswaardig

Een inspirerend en bewonderenswaardig idee vind ik het gebruik van voormalig vliegveld Soesterberg voor verwarming van de omliggende woningen. Vliegveld Soesterberg is cultuurhistorisch erfgoed. Een lokale bewoner kwam op het idee om de warmte van de vele vierkante meters asfalt op te slaan en te gebruiken voor CO2 neutrale verwarming van een nieuw te bouwen woonwijk. Het is fantastisch als mijn onderzoek dan bewijst dat zo’n idee haalbaar, betaalbaar en een heel stuk duurzamer is. Draagvlak creëren bij de vele belanghebbenden blijkt echter nog een grote horde.

Laat de opdrachtgever antwoorden

Als je binnen budget wil blijven, wil voldoen aan de kwaliteitsnorm én wil bijdragen aan de duurzaamheidsopgave, is kiezen voor duurzaam of circulair aanbesteden soms best een uitdaging. Daarom stellen wij onze opdrachtgevers vragen: Wat is je ambitie en hoe vul je die in? Waar loop je op vast en hoe kunnen we helpen? Door te verassen met inspirerende voorbeelden, duurzame varianten en slimme financiële constructies laten we zien dat het mogelijk is om te voldoen aan budget, kwaliteit én duurzaamheid. Zodat onze opdrachtgevers weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Over tien jaar is circulariteit de standaard. Dan denken we bij iedere ontwerpkeuze na zoals ik doe bij mijn dagelijkse boodschappen: welke keuzes heb ik en wat is daar de impact van? Zodat we steeds een bewuste afweging maken.