De circulaire economie spreekt me aan vanwege de noodzakelijke, nauwe samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Diverse onderzoeken bewijzen dat die driehoek het beste werkt voor de circulaire transitie. Ik haal mijn passie uit de koplopers. Mensen die hun hoofd boven het maaiveld uit durven steken. Die tegen knelpunten aanlopen, maar blijven zoeken naar oplossingen. Hun ervaringen en adviezen zijn enorm waardevol. Want die gebruik ik om andere ondernemers te ondersteunen bij hun circulaire keuzes.

Fascinerende keuzes

Eén van de koplopers in de circulaire economie is Royal Auping, de matrassenfabrikant. Ik heb hen geïnterviewd voor mijn afstudeeronderzoek destijds. Zij zijn al zó ver met circulair ondernemen, zij halen bij het leveren van je nieuwe matras je oude weer op! 90% van de grondstoffen en materialen uit die oude matrassen wordt vervolgens gerecycled en nu gebruikt als deurklink, judomat of bank. Fascinerend om te zien hoe zo’n proces loopt en welke keuzes er gemaakt worden zonder tekort te doen aan ambitie.

Circulair ondernemen vraagt om doorzettingsvermogen, maar ook om geduld. Soms is de markt écht nog niet klaar voor een geweldig idee. Dan staat een techniek nog teveel in de kinderschoenen en krijgt één ondernemer de markt onvoldoende in beweging. Op dat moment helpt samenwerken enorm: met andere koplopers, met overheid en onderwijs.

Ik haal mijn passie uit de koplopers. Mensen die hun hoofd boven het maaiveld uit durven steken. Die tegen knelpunten aanlopen, maar blijven zoeken naar oplossingen.


Irene Robberegt
Adviseur Vergunningen & Procedures

Krachtige, zichtbare resultaten

Op kennisdeling is nog veel te winnen. Door kennis te bundelen en gericht in te zetten, behalen we grote resultaten. Krachtige en zichtbare resultaten waarmee we mensen wakker schudden. Ik denk graag in oplossingen, niet in problemen. Daarom vraag ik opdrachtgevers waar ze tegenaan lopen. We brengen de knelpunten in kaart. Vaak gaat het om de prijs, logisch. Maar op dat moment bewijs ik dat circulair en duurzaam ondernemen in veel gevallen goedkoper is dan de traditionele aanpak.

Efficiënt betekent letterlijk dichtbij

Mensen hebben de neiging moeilijk te denken in deze nieuwe economie. Want ‘nieuw’, dat is eng. Toch denk ik dat ons leven juist efficiënter wordt, meer lokaal gericht, dichterbij en daardoor een stuk gemakkelijker.

Nu reizen we met z’n allen naar het werk, straks woon je naast je werk of werk je thuis. Dat geldt ook voor circulariteit. In plaats van materialen te onttrekken aan de aarde en te verschepen over de hele wereld, worden diezelfde materialen straks in je eigen regio gerecycled tot een nieuwe grondstof. En heb je de materialen niet voorhanden in je eigen regio, dan gebruik je de digitale middelen om ze net buiten je regio te halen, maar niet aan de andere kant van de wereld.