De Biocomposiet fietsbrug Ritsumasyl heeft de Circular Award Public 2019 gewonnen in de categorie Provincies tijdens de Nationale Conferentie Circulair Economie in Den Haag. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven overhandigde de prijs aan Sjoerd Vrieswijk van opdrachtgever Provincie Fryslân. Het project biocomposiet brug heeft ook de publieksprijs gewonnen.

Vlas en Hars

De oude brug over het Van Harinxmakanaal wordt vervangen. Het bouwteam kwam met een innovatieve oplossing: een asymmetrische draaibrug met een biocomposiet brugdek, met een biobased percentage van circa 80%. Biocomposiet (op basis van vlas en hars) is een veelbelovend materiaal voor brugdekken. De provincie Fryslân heeft hiermee het initiatief genomen om met een grote stap te innoveren: een brug van 66 meter biocomposiet brugdek, met een vrije overspanning van 22 meter.

Samenwerken met marktpartijen

Samen met enthousiaste marktpartijen als Strukton Civiel, Spie, Delft Infra Composites en de ingenieursbureaus Witteveen+Bos, Sweco en Antea Group heeft de provincie zich sterk gemaakt om deze eerste biocomposiet brug in het openbare wegennet te realiseren. De eisen voor overspanning en levensduur zijn gelijk aan de bestaande bruggen over het kanaal. De ontwikkeling en realisatie van de brug is een unieke uitdaging voor het bouwteam. Daarbij is ook een samenwerking aangegaan met hogescholen en universiteiten om samen het ontwikkeltraject te doorlopen. Alle kennis die in de verschillend projectfases opgedaan wordt, zal op basis van actieve monitoring en open source wereldwijd en vrij toegankelijk zijn. De brug wordt in de nazomer van 2019 in gebruik genomen.

Circulaire fietsbrug

Het stalen brugdek van de oude brug gaat de gemeente DDFK (Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland) hergebruiken in een brug bij Aldwâldmersyl in noordoost Friesland. Ook het betonpuin van de oude brug wordt hergebruikt als basis voor het beton voor de nieuwe onderbouw van de biocomposiet fietsbrug. Dit wordt een asymmetrische draaibrug met een biocomposiet dek van 66 meter, met tweemaal een overspanning van 22 meter. Het biocomposiet bestaat uit 100% natuurlijke vezels (vlas) en 80% biobased hars.

Bouwteam

Het bouwteam bestaat uit Provinsje Fryslân, Reef Infra, Infra Composites, Spie, Witteveen + Bos, Sweco, Antea Group en GreenPac.