Maandag 25 juni was het officiële startmoment voor de bouw van de biocomposiet fietsbrug bij Ritsumasyl in aanwezigheid van gedeputeerde Michiel Schrier en de wethouders van gemeente Waadhoeke, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland (DDFK).

Hergebruik

Het stalen brugdek van de oude brug gaat de gemeente DDFK hergebruiken in een brug bij Aldwâldmersyl (noordoost Friesland). Ook het betonpuin van de oude brug wordt hergebruikt als basis voor het beton voor de nieuwe onderbouw van de biocomposiet fietsbrug. Dit wordt een asymmetrische draaibrug met een biocomposiet dek van 66 meter, met tweemaal een overspanning van 22 meter. Het biocomposiet bestaat uit 100% natuurlijke vezels (vlas) en 80% biobased hars. Voorjaar 2019 gaan de eerste fietsers over deze bijzondere brug.

Tijdelijke pontveer

Om fietsers en voetgangers gedurende de sloop en nieuwbouw veilig aan de overkant te zetten, vaart er een pontveer vanaf de Hegedyk naar minicamping Van Harinxma v.v. (van 06.00 – 22.00 uur, ook in het weekend). Tijdens het startmoment legden pake en beppe Flaaks uit wat je allemaal met vlas kunt doen. Zelfs een brug maken!

Het bouwteam bestaat uit Provinsje Fryslân, Reef Infra, Infra Composites, Spie, Witteveen + Bos, Sweco, Antea Group en GreenPac. Meer informatie is te vinden op de projectwebsite www.drive.frl.