Nobelhorst is een nieuwe woonwijk binnen de Gemeente Almere. De wijk is gelegen langs de A6 binnen het stadsdeel Almere Hout. Nobelhorst kenmerkt zich door de kleinschalige opzet. In 2013 is er begonnen met de bouw van de wijk. De woningen binnen de eerste fase van de wijk zijn grotendeels al gerealiseerd. Nobelhorst zal in drie fases nog verder worden uitgebreid.

Virtual 360⁰ tour

Inmiddels is er ook een start gemaakt met de bouw van de eerste bruggen in Nobelhorst. Antea Group is in opdracht van de gemeente Almere betrokken bij 23 kunstwerken in de eerste twee fasen van het project. Door het gebruik van metselwerk, natuursteen elementen, klinker bestrating en fraaie stalen leuningen hebben de kunstwerken een luxe en dorpse uitstraling, passend bij het karakter van de wijk.

Voor een verkeersbrug en naastliggende fietsbrug is er een Virtual 360⁰ tour opgezet. Doordat omliggende woningbouw grotendeels gereed is, geeft de gemaakte 360⁰ tour een duidelijk en correct beeld van de  inpassing van de kunstwerken in de omgeving.

Variantenstudie beweegbare brug

Deze bestaande basculebrug met keersluis is toe aan groot onderhoud en voldoet daarnaast niet meer aan de wensen t.a.v. doorvaartbreedtes voor scheepvaartverkeer. Antea Group heeft een technische  ariantenstudie uitgevoerd naar het uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud en het mogelijk verbreden van de doorvaartopening voor scheepvaart.


De brug heeft daarnaast een cultuurhistorisch karakter welke de opdrachtgever graag wenst te behouden.  middels enkele 3D visualisaties heeft Antea Group de technische mogelijkheden onderzocht en aangetoond wat de esthetische impact van de maatregelen wordt per variant voor deze beeldbepalende beweegbare brug en keersluis.