29 januari 2019 – Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group gaat voor ProRail ruim vijftig Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s) afsluiten en ombouwen. Hiermee worden alle openbare NABO’s van Nederland binnen vijf jaar aangepakt.

Nederland telt ruim honderd onbewaakte openbare overwegen. Deze zorgen dagelijks voor gevaarlijke situaties. ProRail maakt daarom vaart met het afsluiten van de NABO’s. Zo plaatste de spoorbeheerder eind oktober betonblokken langs verschillende onbewaakte overgangen.

Vier oplossingen

Eerder voerde ProRail al een verkenning uit naar het afsluiten en ombouwen van alle openbare niet beveiligde overwegen in Nederland. Omdat geen situatie gelijk is, resulteerde dit in vier oplossingsrichtingen. Antea Group zal zorgdragen voor de uitwerking van de civieltechnische oplossingen. Zo worden bijvoorbeeld meerdere overwegen vervangen door een spoortrap of – tunnel. Op andere locaties worden NABO's afgesloten en legt ProRail nieuwe wegen aan om toch voor bereikbaarheid te zorgen. 

Van advies tot uitvoeringsbegeleiding

Antea Group brengt deze maatregelen de komende vijf jaar tot uitvoering. Adviseur Björn Heijmer van Antea Group: “We doen aanvullende onderzoeken, voeren vergunningenscans uit, geven constructief advies, zetten projecten in de markt en doen vervolgens de uitvoeringsbegeleiding. We gaan hierbij voor een gestandaardiseerde aanpak zodat we elk overwegproject snel en efficiënt tot realisatie brengen.”  

Antea Group heeft ruim zestig professionals in huis die zich richten op advies- en ontwerpwerk voor civieltechnische constructies in en rondom het spoor. Adviesgroepmanager David Verspeek: “Werken aan het spoor stelt hoge eisen aan de competenties van ingenieursbureaus. We zijn er daarom trots op dat we dit belangrijke project voor ProRail mogen realiseren en dat we hiermee een bijdrage leveren aan meer veiligheid op en rond het spoor.”

Voor meer informatie

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de ingenieurs en adviseurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema’s zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. We combineren hoogwaardige kennis met een pragmatische aanpak. We maken oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. We opereren doelgericht en met oog voor duurzaamheid. Zo anticiperen we op de vragen van vandaag en de antwoorden van de toekomst. Al meer dan 65 jaar.

Download hier het hele persbericht