In Nederland zijn er nog een kleine tweehonderd 'niet actief beveiligde overwegen' (NABO's). Jaarlijks vallen er twee dodelijke slachtoffers bij onbewaakte spoorwegovergangen. Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group zoekt voor 50 van deze NABO's naar alternatieven om deze overgangen veiliger te maken.

Oplossingsrichtlijnen

Volgens David Verspeek, adviesgroepmanager Rail van Antea gebeuren er nog regelmatig ongelukken. Antea Group gaat in vijf jaar het project uitwerken, begeleiden en onderzoeken hoe deze overgangen beter kunnen zodat mensen en voertuigen veiliger onderdoor, overheen om omheen kunnen. ProRail heeft in een voortraject vier oplossingsrichtingen aangegeven voor de 50 overgangen. 'Verspeek: Wij houden die alternatieven nog eens goed tegen het licht om te kijken of ze voldoen aan alle gestelde eisen.'

 

Downloads