Ga naar hoofdinhoud
Ontplofbare Oorlogsresten
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Integraal bodemonderzoek: milieu, archeologie en ontplofbare oorlogsresten

Waar in de grond gegraven wordt, komt vrijwel altijd onderzoek van pas. Bijvoorbeeld om eventuele bodemverontreiniging aan het licht te brengen of archeologische resten te registreren en veilig te stellen. Wij voegen hier een derde aspect aan toe: Onderzoek naar Ontplofbare Oorlogsresten (OOO voorheen OCE onderzoek). Antea Group biedt milieu-, archeologisch- en explosievenonderzoek als integrale dienstverlening aan. Daardoor kun je als grondroerder efficiënter te werk gaan. Zo voorkom je dat een project stil komt te liggen door onvoorziene situaties.

Onderzoek ontplofbare oorlogsresten wettelijk verplicht

Het doen van onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten is wettelijk verplicht vanuit de ARBO-wetgeving. Voorheen werd dit ook wel Explosieven onderzoek, Niet Gesprongen Explosieven (NGE onderzoek) of conventionele explosieven (CE onderzoek) genoemd. Deze verplichting is vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.10 en geldt voor alle opdrachtgevers en opdrachtnemers.

NGE onderzoek en opsporing

Wij integreren onze kennis en ervaring op het gebied van archeologisch onderzoek en milieukundig bodemonderzoek met dienstverlening rondom NGE onderzoek en opsporing. Het voordeel: één aanspreekpunt voor al het onderzoek dat voorafgaat aan infrawerken, bouwplannen of grondacquisities. Dat zorgt voor een vloeiende afhandeling, planningsvoordeel en kostenreductie.

Stappen in onderzoek NGE

In het onderzoek naar niet gesprongen explosieven onderscheiden we een drietal stappen: oriënterend onderzoek, nader onderzoek en het doen van opsporing of het nemen van andere passende maatregelen. Welke stap wanneer moet worden genomen, staat voorgeschreven in respectievelijk lid 2, 3 en 4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.10.

1. Oriënterend onderzoek ontplofbare oorlogsresten

In alle gevallen waarin gevaar voor de veiligheid of gezondheid van werknemers kan bestaan door de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten moet hiernaar een oriënterend onderzoek worden ingesteld voordat met de werkzaamheden worden aangevangen. Antea Group voert hierbij een QuickScan OO uit waarbij wij gebruik maken van openbaar toegankelijke en eigen gegevensbronnen. Op basis hiervan kunnen wij de verwachting ten aanzien van ontplofbare oorlogsresten vaststellen en adviseren over de vervolgstappen.

2. Nader onderzoek ontplofbare oorlogsresten

Als het oriënterend onderzoek hiertoe aanleiding geeft, kan een nader onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten noodzakelijk zijn. Dit kan bestaan uit een (aanvullend) Historisch Vooronderzoek OO of uit een Projectgebonden Risico Analyse (PRA). Zijn er in het verleden al historische vooronderzoeken uitgevoerd dan kunnen wij beoordelen of die nog voldoen aan de huidige CS-VROO maatstaven en of eventueel direct moet worden overgegaan tot opsporing of het treffen van passende maatregelen.

Integraal bodemonderzoek: milieu, archeologie en ontplofbare oorlogsresten
Integraal bodemonderzoek: milieu, archeologie en ontplofbare oorlogsresten

Onze diensten

Het doel van onze diensten op het gebied van ontplofbare oorlogsresten (OO)? Jouw project binnen korte tijd weer door te laten lopen. Met zo weinig mogelijk stagnatie en zo laag mogelijke (onvoorziene) kosten voer jij jouw project weer uit op een veilige manier. Wat onze specialisten doen? Bekijk het hieronder of vraag vrijblijvend informatie op. 

  • Opstellen QuickScan OO.
  • (Laten) opstellen historisch vooronderzoeken.
  • Opstellen projectgebonden risicoanalyses (PRA’s).
  • Kostenraming OO-onderzoeken.
  • Opstellen beleidstukken en -kaarten voor gemeenten. Denk aan het in kaart brengen van NGE-locaties (voorheen NGE-risicokaart)
  • Controle documenten van andere adviesbureaus en opsporingsbedrijven.
  • Directievoering en toezicht op OO-projecten in uitvoering.
  • Begeleiden opdrachtgevers bij aanvraag Bommenregeling (vergoeding voor gemeenten van 68% van de gemaakte OO-kosten).
  • Advies bij alle overige OO gerelateerde zaken.

CS-OOO gecertificeerde bedrijven

Explosieven opsporing gebeurt door CS-OOOO gecertificeerde bedrijven. De opsporing van ontplofbare oorlogsresten omvat niet alleen detectie en benaderen, maar ook de werkvoorbereiding en het proces verbaal van oplevering (vrijgave). Als onafhankelijk adviseur kunnen wij offertes aanvragen bij gerenommeerde bedrijven met een bewezen track record op het gebied van niet gesprongen explosieven. Wij controleren de benodigde documenten en zullen toezicht houden op de opsporingswerkzaamheden.

Informatie aanvragen over Ontplofbare Oorlogsresten

Velden met een * zijn verplicht.

Benieuwd hoe wij met jouw gegevens omgaan? Dit lees je in onze privacyverklaring

Meer weten over Ontplofbare Oorlogsresten?

Neem contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie