Ga naar hoofdinhoud
Ontplofbare Oorlogsresten
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Integrale aanpak bodem verbindt onderzoek naar milieu, archeologie en ontplofbare oorlogsresten

De bodem onder onze voeten wordt steeds intensiever gebruikt. We moeten dan ook zorgvuldig omgaan met de ondergrond. Dat doen we bijvoorbeeld door bodemverontreiniging aan het licht te brengen en archeologische resten te registreren en veilig te stellen. Antea Group voegt daar nog een derde aspect aan toe: onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten (OOO). Door de integrale dienstverlening van Antea Group kun je als grondroerder efficiënt te werk gaan en voorkom je dat projecten stil komen te liggen door onvoorziene situaties.

Explosief onderzoek is noodzakelijk

Initiatiefnemers die willen gaan werken op of in de bodem krijgen te maken met een reeks regels en wetten. In veel gevallen moeten zij onderzoek doen naar eventuele bodemverontreiniging en moeten zij nagaan in hoeverre er in het bewuste gebied archeologische waarden aangetroffen kunnen worden. Wanneer zij dan op bijzondere vondsten stuiten, zullen er passende maatregelen moeten volgen. De praktijk leert dat onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten vaak onvoldoende onderdeel is van de voorbereiding van grondroerende werkzaamheden en planontwikkeling. Het is echter een wettelijke verplichting, vastgelegd in het Arbobesluit en kan grote gevolgen hebben op je project.

Van uniformembleem tot vliegtuigbom

Grote delen van Nederland waren oorlogsgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit heeft zijn sporen achtergelaten in de bodem. Sporen die we nog steeds veelvuldig aantreffen. Dit varieert van een uniformembleem en geweerkogels tot een vliegtuigbom; de zogenaamde ontplofbare oorlogsresten.

Historisch erfgoed veiligstellen

De mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. Het is dan ook zaak dit in een vroeg stadium inzichtelijk te maken om stagnatie en daarmee kosten in de uitvoering te voorkomen. Daar komt bij dat de belangstelling voor archeologisch onderzoek naar resten uit de Tweede Wereldoorlog toeneemt en soms zelfs verplicht is. Onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten moet je dan ook meer zien als een kans om historisch erfgoed veilig te stellen en niet alleen als een veiligheidsrisico.

Integrale aanpak bodem verbindt onderzoek naar milieu, archeologie en ontplofbare oorlogsresten
Integrale aanpak bodem verbindt onderzoek naar milieu, archeologie en ontplofbare oorlogsresten

Quickscan Ontplofbare Oorlogsresten

Specifiek biedt Antea Group de Quickscan OO (Ontplofbare Oorlogsresten) aan, waarmee je eenvoudig in kaart brengt of ontplofbare oorlogsresten kunnen worden verwacht. Tevens maken we beleid, bijvoorbeeld voor gemeenten, waarin omschreven wordt hoe zij omgaan met niet gesprongen explosieven (NGE-beleid). Wanneer er uiteindelijk in het veld onderzoek moet plaatsvinden, dan werken wij samen met door ons geselecteerde gespecialiseerde partners die beschikken over de juiste apparatuur en certificering. Antea Group is en blijft het aanspreekpunt.

Eén aanspreekpunt

Op veel meer plekken in ons land hebben oorlogshandelingen plaatsgevonden dan op de algemeen bekende plaatsen. Reden te meer om onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten direct mee te nemen als component naast het archeologische en milieukundige bodemonderzoek. Dat is exact wat Antea Group met deze dienstverlening voor ogen staat. Antea Group beschikt over de kennis en ervaring als het gaat om milieukundig bodemonderzoek en archeologie en biedt nu ook integraal diensten rondom onderzoek en opsporing ontplofbare oorlogsresten. Dat betekent dat er één aanspreekpunt is voor al het onderzoek dat voorafgaat aan infrawerken, bouwplannen of grondacquisities. Je word op deze manier in één keer ontzorgd, wat planningsvoordeel en kostenreductie oplevert.

Integrale aanpak

Dus, ga je aan de slag in een gebied waarin mogelijk oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden, maak dan gebruik van de integrale aanpak van Antea Group. Je minimaliseert de risico’s, biedt medewerkers de garantie op een veilige werkomgeving en bent verzekerd van een vlot verloop van het project.

Informatie aanvragen over Ontplofbare Oorlogsresten

Velden met een * zijn verplicht.

Benieuwd hoe wij met jouw gegevens omgaan? Dit lees je in onze privacyverklaring

Meer weten over Ontplofbare Oorlogsresten?

Neem contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie