Ga naar hoofdinhoud
Ontplofbare Oorlogsresten
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Ontplofbare Oorlogsresten

Heb je vragen?

Integraal bodemonderzoek: milieu, archeologie en ontplofbare oorlogsresten

Waar in de grond gegraven wordt, komt vrijwel altijd onderzoek van pas. Bijvoorbeeld om eventuele bodemverontreiniging aan het licht te brengen of archeologische resten te registreren en veilig te stellen. Wij voegen hier een derde aspect aan toe: Onderzoek naar Ontplofbare Oorlogsresten (OOO; voorheen OCE onderzoek). 

Ontplofbare resten uit de Tweede wereldoorlog worden in heel Nederland nog regelmatig in de bodem gevonden. Naast gevaarlijke situaties leidt dit tot onverwachte stagnatie in het project met hogere kosten en planningsuitloop tot gevolg. Door vroegtijdig onderzoek voorkom je dit. Wij bieden milieu-, archeologisch- en explosievenonderzoek als integrale dienstverlening aan. Dat is een stuk efficiënter voor jou als grondroerder. 

Onderzoek ontplofbare oorlogsresten wettelijk verplicht

Het doen van onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten is wettelijk verplicht vanuit de ARBO-wetgeving. Voorheen werd dit ook wel Explosieven onderzoek, Niet Gesprongen Explosieven (NGE onderzoek) of conventionele explosieven (CE onderzoek) genoemd. Deze verplichting is vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.10 en geldt voor alle opdrachtgevers en opdrachtnemers.

NGE onderzoek en opsporing

Wij integreren onze kennis en ervaring op het gebied van archeologisch onderzoek en milieukundig bodemonderzoek met dienstverlening rondom NGE onderzoek en opsporing. Het voordeel: één aanspreekpunt voor al het onderzoek dat voorafgaat aan infrawerken, aanleg kabels en leidingen, bouwplannen of grondacquisities. Dat zorgt voor een vloeiende afhandeling, planningsvoordeel en kostenreductie.

Stappen in onderzoek NGE

In het onderzoek naar niet gesprongen explosieven onderscheiden we 3 stappen: oriënterend onderzoek, nader onderzoek en het doen van opsporing of het nemen van andere passende maatregelen. Welke stap wanneer moet worden genomen, staat voorgeschreven in het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.10.

1. Oriënterend onderzoek ontplofbare oorlogsresten

In alle gevallen waarin gevaar voor de veiligheid of gezondheid van werknemers kan bestaan door de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten moet hiernaar een oriënterend onderzoek worden ingesteld, voordat met de werkzaamheden worden aangevangen. Antea Group voert hierbij een oriënterend onderzoek uit waarbij wij gebruik maken van openbaar toegankelijke en eigen gegevensbronnen. Op basis hiervan stellen wij de eerste verwachtingen van mogelijke ontplofbare oorlogsresten vast en adviseren over de vervolgstappen.

2. Nader onderzoek ontplofbare oorlogsresten

Als het oriënterend onderzoek hiertoe aanleiding geeft, starten we nader onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten. Denk hierbij aan een (aanvullend) historisch onderzoek of een Projectgebonden Risico Analyse (PRA). Zijn er in het verleden al historische vooronderzoeken uitgevoerd? Wij beoordelen of die nog voldoen aan de huidige CS-VROO maatstaven, waarna we adviseren in passende maatregelen of dat wellicht directe explosieven opsporing noodzaak is.

Wij zijn gecertificeerd voor het uitvoeren van vooronderzoek en PRA volgens de CS-VROO. Ook zijn wij lid van de VEO (Vereniging voor Explosieven Opsporing).

Integraal bodemonderzoek: milieu, archeologie en ontplofbare oorlogsresten
Integraal bodemonderzoek: milieu, archeologie en ontplofbare oorlogsresten

Onze diensten

Het doel van onze diensten op het gebied van ontplofbare oorlogsresten (OO)? Jouw project binnen korte tijd weer door te laten lopen. Met zo weinig mogelijk stagnatie en zo laag mogelijke (onvoorziene) kosten voer jij jouw project weer uit op een veilige manier. Wat onze specialisten doen? Bekijk hieronder een greep uit onze diensten of vraag vrijblijvend informatie op. 

  • Historisch vooronderzoeken (CS-VROO).
  • Projectgebonden risicoanalyses (CS-VROO).
  • Opstellen OO-beleidstukken en een niet gesprongen explosieven kaarten voor gemeenten. Bijvoorbeeld het in kaart brengen van NGE-locaties (voorheen: NGE-risicokaart) en beleid voor omgang met spontaan aantreffen van niet gesprongen explosieven (magneetvissen en metaaldetector).
  • Second opinion op eerder uitgevoerd onderzoek door derden.
  • Directievoering en toezicht op OO-projecten.
  • Begeleiden bij suppletieverzoek Bommenregeling Gemeentefonds (vergoeding voor gemeenten van 68% van de gemaakte OO-kosten).
  • Verzorgen integraal onderzoek samen met archeologie en milieukundig bodemonderzoek.
  • Advies bij alle overige OO gerelateerde zaken.

Opsporing oorlogsresten door CS-OOO gecertificeerde bedrijven

Explosieven opsporing gebeurt door CS-OOO gecertificeerde bedrijven. De opsporing van ontplofbare oorlogsresten omvat niet alleen detectie en benaderen, maar ook de werkvoorbereiding en het proces verbaal van oplevering (vrijgave). Als onafhankelijk adviseur begeleiden wij het complete traject door eventuele samenwerking met gerenomeerde bedrijven. Wij controleren de benodigde documenten en houden toezicht houden op de opsporingswerkzaamheden, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Informatie aanvragen over Ontplofbare Oorlogsresten

Velden met een * zijn verplicht.

Benieuwd hoe wij met jouw gegevens omgaan? Dit lees je in onze privacyverklaring

Meer weten over Ontplofbare Oorlogsresten?

Neem contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie