Archeologen van ingenieurs- en adviesbureau Antea Group hebben bij werkzaamheden aan het Hereplein in Groningen de fundering gevonden van de laat middeleeuwse Herepoort. Deze poort vormde ooit de belangrijkste ingang tot de stad, met de Hereweg als belangrijkste verbindingsroute naar het zuiden. De Herepoort was gebouwd met bakstenen en bevond zich in een aarden verdedigingswal rondom de stad.

Vijandelijke kanonskogels

Rond 1470 werd de stad Groningen naar het zuiden uitgebreid. De oudere stenen stadsmuur werd daarbij vervangen door een hoge aarden wal, die bestand was tegen vijandelijke kanonskogels. Voor de archeologen kwam de vondst overigens niet geheel onverwacht. In 1957 was de fundering al waargenomen bij eerder archeologisch onderzoek. De informatie die sindsdien is vergaard, leverde echter ook de nodige vragen op. Met de ‘herontdekking’ van het fundament van de Herepoort kunnen er nu antwoorden komen.

Vervanging gasleidingen

De vondst op de locatie van de historische Herepoort is onderdeel van een grootschalig archeologisch onderzoek in de bodem van de stad. Omdat in opdracht van Enexis momenteel alle gietijzeren gasleidingen in de bebouwde kom van Groningen worden vervangen, worden er door de hele stad brede gleuven gegraven. Deze werkzaamheden worden begeleid door archeologen van Antea Group.

Meer bijzondere vondsten

In de binnenstad van Groningen heeft het graafwerk tot nu toe geleid tot meerdere waarnemingen van de middeleeuwse verdedigingswerken van de stad. De bijna twee meter brede sleuf aan het Hereplein bood de archeologen de kans om de overblijfselen van de historische stadspoort te bestuderen. Ook zijn er enkele bijzondere vondsten gedaan, waaronder een koperen Hanzeschotel en - net buiten het centrum - een stenen bijl uit de periode van de Hunebedbouwers.

 

Bron: OOG TV