Na een succesvol verlengingsonderzoek zijn wij als eerste bedrijf in Nederland opnieuw gecertificeerd voor het uitvoeren van archeologische werkzaamheden volgens de Beoordelingsrichtlijn Archeologie (BRL SIKB 4000). Certificatie-instelling Hobéon heeft het certificaat aan Antea Group uitgereikt. De Erfgoedwet verplicht organisaties die archeologisch veldonderzoek en opgravingen doen, in het bezit te zijn van een certificaat.

Kwaliteitsnorm Archeologie

Door het behalen van het nieuwe certificaat heeft Antea Group wederom aangetoond te kunnen werken volgens de Kwaliteitsnorm Archeologie (KNA). Daarnaast voldoet het kwaliteitsmanagementsysteem dat binnen de organisatie aanwezig is aan de gestelde eisen.

Eerste bedrijf met BRL SIKB 4000 certificaat

In 2016 was Antea Group het eerste bedrijf in Nederland dat gecertificeerd werd volgens de toen kersverse beoordelingsrichtlijn. Tussen 2016 en 2020 is ieder jaar een audit uitgevoerd en is het certificaat uitgebreid met de protocollen ‘Programma van Eisen’ en ‘Bureauonderzoek’. Het kwaliteitssysteem van Antea Group werd mede door het afnemen van audits steeds verder geperfectioneerd.

Kwaliteit gewaarborgd

Met de wettelijk geregelde certificering wordt de kwaliteit van archeologisch onderzoek gewaarborgd. Het certificaat wordt verstrekt door een aantal certificatie-instellingen, waaronder Hobéon. Door middel van audits heeft Hobéon gecontroleerd of Antea Group aan de gestelde normen en eisen voldoet. Deze audits hebben zowel in het veld als op kantoor plaatsgevonden.

Beter archeologisch product

Volgens Willem van Raaijen, directeur van Hobéon heeft Antea Group het certificeringstraject voortvarend opgepakt. Startend vanuit een in de basis intelligent kwaliteitsmanagementsysteem heeft het bedrijf de laatste jaren continu verbeteringen doorgevoerd. “Het resultaat is een kwaliteitscultuur die bij het gehele archeologische team waarneembaar is en die ten goede komt aan een beter archeologisch product”, aldus Van Raaijen.