De kans dat paasvuren bij natuurgebieden aan de stikstofnorm voldoen, is klein. Dat zegt Twan Brekelmans van ingenieurs- en adviesbureau Antea Group. Om vast te stellen hoeveel stikstof er neerslaat in een natuurgebied, kunnen deskundigen als Brekelmans een zogeheten Aerius-berekening uitvoeren.

Organisatoren van paasvuren in Overijssel die binnen 4 kilometer van een beschermd natuurgebied liggen, moeten laten uitrekenen of de brandstapel niet te veel stikstof uitstoot. Het provincie heeft 73 clubs aangeschreven die een paasvuur organiseren.

Hoe bereken je stikstofuitstoot?

Antea Group, met onder meer een vestiging in Deventer, doet Aerius-berekeningen voor industrie en verkeer, maar berekende ook de uitstoot van vreugdevuren met oud en nieuw. ,,We kijken dan naar de omvang van de brandstapel, dus hoogte keer lengte keer breedte. Dan maken we een inschatting van het aantal pallets en ander hout dat daarin past en voeren de bijbehorende uitstoot in een computerprogramma in, met daarbij het gegeven dat de rook ongefilterd de lucht in gaat.”

Aanvoer

Ook wordt de uitstoot van de vrachtauto's of tractoren die het hout aanvoeren in het computerprogramma gestopt. ,,Het programma rekent vervolgens uit hoeveel stikstof er dan wordt meegevoerd door de lucht en hoeveel er neerdaalt in het nabijgelegen Natura2000-gebied", zegt Brekelmans.

De provincie Overijssel heeft de organisaties van paasvuren die binnen vier kilometer van een natuurgebied liggen, opgedragen een stikstofmeting te laten doen. Brekelmans vindt die grens op zijn minst ‘arbitrair'. ,,Wij houden in het computerprogramma 25 kilometer aan.”

Lees hier het hele artikel