Het enorme tekort aan stikstofdeskundigen dat nu jaren vertraging bij Rijkswaterstaatprojecten veroorzaakt, wordt niet herkend door ingenieurs in de infrawereld. Door nu het aantal projecten te trechteren, is er over een paar jaar mogelijk meer oponthoud. “Dit heeft impact op de hele keten, want na ons komt de bouwer.”

Nog geen respons uit Den Haag, melden diverse grote ingenieursbureaus die Rijkswaterstaat de aanbieding deden voor meer deskundigen op het gebied van stikstof. Er is namelijk een tekort aan stikstofexperts, zei minister Harbers (IenW) in juni, en daardoor kan een rits aan infraprojecten de komende jaren nog niet voorbereid worden. Dus meer experts is de oplossing, dachten de ingenieurs.

Maar het is stil geweest na het aanbod van ingenieursbureaus. Ook enkele provincies zoals Limburg en Noord-Brabant die handjes hadden aangeboden voor Rijksprojecten hebben nog geen concreet antwoord gekregen. Het ministerie wil enkel kwijt dat er op dit moment gesprekken met de twee provincies en bureaus plaatsvinden en er misschien eind november wat extra projecten op de lijst met geprioriteerde infraprojecten komen.

Antea Group, geen onbekende in de infrawereld, levert planuitwerkingen en advies voor de grootste infraprojecten van Nederland in samenwerking met andere ingenieurs- en adviesbureaus. Bijvoorbeeld de N35 Nijverdal-Wierden en de A67/A73 Zaarderheiken. In het consortium Flow met onder andere Movares en Tauw maken zij de planuitwerkingen voor de A4 Haaglanden-N14, A4 Burgerveen-N14 en de A58 Eindhoven-Tilburg.

Serieus gat in de planning

Althans, tot enkele maanden geleden. Toen maakte minister Harbers de prioriteitenlijst van infraprojecten bekend waarvoor Rijkswaterstaat tot 2025 voldoende experts kan reserveren om ecologisch onderzoek te doen naar de effecten van stikstof die vrijkomt op omliggende natuurgebieden. Minstens veertien andere projecten zijn op de lange baan geschoven.

“De impact op ons is enorm”, zegt businesslijndirecteur Infra van Antea Group, Ka-Lung To. “We hebben drie grote planstudieprojecten voor infrastructurele werken. Dat zijn grote groepen mensen die eraan werken. Twee ervan, de A58 Eindhoven-Tilburg en de A4 Burgerveen-N14, vallen nu stil. Deze medewerkers schuiven nu op naar andere projecten.”

Dus als er voor de voorbereiding van de projecten over geruime tijd wél weer groen licht is, duurt het echt nog even voordat er aan de kant van de ingenieurs tijd voor is in hun planning, legt hij uit. “Er zit een serieus gat in de planning van omvangrijke projecten.”

Ernst tekort onduidelijk

Daardoor zit er geen continuïteit in de projecten en het werk voor ingenieurs, zegt To. Net als in de bouwsector veel grote infrabedrijven overkomt. “Als wij ergens stil staan, heeft dat impact op de hele keten. Want na ons komt de bouwer. En die projecten zijn bedoeld voor een betere bereikbaarheid en economie.”

Is het tekort aan stikstofdeskundigen zo nijpend als Rijkswaterstaat en het ministerie beweren? “We zien niet goed hoe ernstig het tekort is”, zegt To. “Wij hebben deskundigen in dienst die we aan willen bieden – dat hebben we ook gedaan voor enkele projecten van Flow.” Maar daar is tot nu toe geen gebruik van gemaakt. “Als er een tekort is aan de kant van de overheid kunnen marktpartijen daarvoor een oplossing verzinnen samen met Den Haag.”

Ervaren deskundigen

Twan Brekelmans is een van de vijftien deskundigen bij Antea Group die zich richten op stikstofdepositie en luchtkwaliteit. Brekelmans: “Het ‘deskundigentekort’ zit hem vooral in de senioriteit, denk ik.”

Pas afgestudeerde ecologen rollen uit opleidingen zoals Milieukunde en Landschapsecologie en hebben nog niet uitgebreid kennisgemaakt met de wereld van infraprojecten. Voor de ingenieurs uit de technische opleidingen, die zich kunnen ontfermen over de modellen waarmee de effecten van stikstof worden berekend, geldt hetzelfde. Daarom kiest Antea Group ervoor om mensen zelf hierin verder op te leiden.

Bottleneck voorkomen

Alleen hoeft volgens de ingenieursbureaus het tekort bij Rijkswaterstaat dus niet tot de vele vertraagde infraprojecten te leiden. Het lijkt de ingenieurs beter als Rijkswaterstaat inschat welke projecten op de langere termijn, na 2025, waarschijnlijk doorgaan. Dan kunnen hun bureaus voorbereidingen treffen en hun mensen ervoor reserveren. “En voorkom je dat er straks voor heel veel projecten tegelijkertijd ook heel veel deskundigen nodig zijn”, zegt To van Antea Group.