Nederland kan niet zonder een goede wegen- en waternetwerken. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de instandhouding en ontwikkeling van het Hoofdwegennet, Hoofdvaarwegennet en het Hoofdwatersysteem. Rijkswaterstaat schakelde ons in voor ondersteuning bij het opstellen van de ‘Staat van de infra RWS’.

Rapportage Staat van de Infra Rijkswaterstaat

Als beheerder van drie infrastructurele netwerken informeert Rijkswaterstaat de Tweede Kamer over de staat van de infrastructuur. Eind 2020 is deze informatie voor het eerst samengevat in de ‘Staat van de Infra RWS’. Één rapportage waarin de actuele staat van de drie netwerken en de trends en ontwikkelingen die deze staat in de toekomst beïnvloeden is beschreven.

Methodiek

Rijkswaterstaat vroeg ons te ondersteunen bij het opstellen van de eerste Staat van de Infra. Dat hebben we gedaan door samen met deskundigen van Rijkswaterstaat de methodiek, oorspronkelijk ontwikkeld voor spoorinfra, toe te passen op de Rijkswaterstaat netwerken. En wij waren verantwoordelijk voor het schrijven van de inhoudelijke rapportage op basis van de verzamelde informatie.

Jaarlijks rapport

De Staat van de Infra is eind 2020 door de Minister aan de Tweede kamer aangeboden. In de toekomst zal deze jaarlijks verschijnen. Daarmee geeft Rijkswaterstaat steeds een overzicht van de actuele onderhoudstoestand van de nationale wegen- en waternetwerken.