Flow58 heeft de opdracht gewonnen voor de planuitwerking van de InnovA58 Eindhoven – Tilburg. Hiermee gaat de planvorming voor de verbreding en verduurzaming van de A58 de laatste fase in. Dit moet in de eerste helft van 2022 resulteren in een Ontwerp Tracébesluit. Flow58 is een samenwerkingsverband tussen Antea Group, Movares, Tauw en Goudappel Coffeng.

Rijstrook verbreden en aansluitingen aangepakt

De A58 tussen Eindhoven en Breda is één van de drukste verbindingen in Zuid-Nederland. Om de doorstroming te verbeteren, files en sluipverkeer tegen te gaan, wil Rijkswaterstaat de A58 tussen Eindhoven - Tilburg in beide richtingen met één rijstrook verbreden. Ook diverse aansluitingen en knooppunten (Batadorp en De Baars) worden aangepakt.

Innovatieve snelweg

Rijkswaterstaat heeft daarnaast de ambitie om van de A58 een slimme en duurzame weg te maken. Zo moet de InnovA58 allerlei innovaties bevatten op het gebied van levensduurverlenging, veiligheid, nieuwe mobiliteitsdiensten en duurzaamheid. Naast de verbreding van de weg en de aanpak van de knooppunten gaat Flow58 dit samen met Rijkswaterstaat in de plannen verwerken.

Ontwerp Tracébesluit eerste helft 2022

Voor de planstudie zijn tientallen specialisten nodig op het gebied van infrastructuur, civiele techniek, verkeer, mobiliteit, planologie en milieu. Verder is er volop aandacht voor omgevingsmanagement: naast provincie, gemeenten en waterschappen zijn er veel belangenverenigingen, grondeigenaren en omwonenden bij het project betrokken. Ook hun inbreng is belangrijk om tot een plan te komen dat in de eerste helft van 2022 in een Ontwerp Tracébesluit resulteert.

Eerdere succesvolle samenwerking A27

De samenwerkingspartners van Flow58 zijn geen onbekenden van elkaar. Zo werken ze op dit moment onder de naam Flow4 aan de verbreding van de A4 bij Den Haag en Leiden. En werkten ze eerder onder de naam Flow27 succesvol samen bij de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder: één van de grootste infrastructurele projecten die de komende jaren in Nederland plaatsvindt. Ondanks de dynamiek en complexiteit van dit project, wist Flow27 de plannen binnen planning tot een Tracébesluit te brengen. Op 26 augustus 2020 heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan, waarmee de plannen onherroepelijk zijn geworden.