Ga naar hoofdinhoud
Gebiedsontwikkeling
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Rondom elke opgave, vanuit elke invalshoek

De bouw van een woonwijk, de herontwikkeling van een industrieterrein of de aanleg van een energielandschap: eenvoudige gebiedsontwikkelingen bestaan niet meer. Ze gaan over omgevingskwaliteit en inpasbaarheid. Over wet- en regelgeving, financiële belangen, samenwerking. In deze ‘marathon-trajecten’ zijn wij de partner die je van start tot finish begeleidt.

Gebiedsontwikkeling: een partner die het geheel overziet

Elk jaar ondersteunen we tientallen overheden en andere initiatiefnemers, om ontwikkelingen op gebiedsniveau van de grond te krijgen. En hoe ‘open’ een gebiedsopgave ook is: je treft in ons een partner die het geheel overziet. Die weet welke stappen je moet nemen, die in elke fase de juiste experts voorhanden heeft. Maar ook een partij die weet hoe je verschillende belangen samensmeedt tot een maakbaar plan.

Veelzijdigheid aan disciplines

Onze kracht schuilt in de veelzijdigheid aan disciplines die we in huis hebben. Zo vind je bij ons de beste experts van Nederland op het gebied van milieu, geluid en bodem, ruimtelijk ontwerpers, planeconomen, financieel adviseurs en kostendeskundigen. Maar ook juristen, vastgoedexperts en omgevingsmanagers. Dit stelt ons in staat om rondom elke opgave en vanuit elke invalshoek een ijzersterk team te formeren. Op deze manier dragen we bij aan: 

  • Ontwikkelstrategieën;

  • Beoordelingskaders;

  • Haalbaarheidsonderzoeken en business cases;

  • Masterplannen;

  • Samenwerkingsovereenkomsten. 

Relatiegericht: vormgeven aan samenwerking

We werken altijd vanuit de mindset dat je een gebiedsontwikkeling mét elkaar maakt. Dat een goed plan méér is dan het aaneenrijgen van specialistische kennis, maar ook een kwestie van goed communiceren, verbinding maken met andere partijen. Dit is waar onze experts sterk in zijn. We zijn relatiegericht en mobiliseren, verbinden en integreren kennis.

Gebiedsontwikkeling: zorgvuldig en compleet

Je kunt een gebiedsontwikkeling maar één keer goed doen. Dit betekent dat het proces dat je doorloopt compleet en zorgvuldig moet zijn. Elke schakel in de keten moet kloppen. Elk risico moet goed onderzocht zijn, elke oplossing goed onderbouwd, elke mogelijkheid benut. Vanuit welk vertrekpunt we ook invoegen, we zorgen voor een effectieve aanpak, heldere afspraken en goede (deel)producten.

Een volgende stap zetten in je carrière op het gebied van stedelijke ontwikkeling?

Rondom elke opgave, vanuit elke invalshoek
Rondom elke opgave, vanuit elke invalshoek

Gronduitgifte

Antea Group biedt overheidsinstanties ondersteuning op het gebied van gronduitgifte. Onze specialisten kunnen fungeren als aanspreekpunt, onderhandelen met kopers en hebben ruime kennis en ervaring met het opstellen en beoordelen van privaatrechtelijke overeenkomsten inzake grondtransacties. De juridische en administratieve afhandeling van kaveluitgifte behoort tevens tot ons vakgebied.

Bedrijfsverplaatsing

Voor de ontwikkeling van een gebied kan verplaatsing van een gevestigd bedrijf noodzakelijk zijn om ontwikkelingen mogelijk te maken. Gedurende het traject van het verwerven van deze kavel worden de marktontwikkelingen op de voet gevolgd. Schadeloosstelling vindt immers haar basis in marktconforme prijzen. Op het moment dat een nieuwe locatie gevonden is, worden de betrokken partijen al snel geconfronteerd met oprichtings-, verplaatsings-, herinrichtings- en vertragingskosten. Ook milieuaangelegenheden en de eisen aan een veilige werkomgeving komen om de hoek kijken. Antea Group ondersteunt de betrokken partijen in dit traject van verwerving en verplaatsing.

Ons trackrecord

Dat we hier sterk in zijn, hebben we in meerdere projecten bewezen. Zo zijn we betrokken (geweest) bij succesvolle en complexe gebiedsontwikkelingen zoals Energielandschap Wells Meer, Haven-Stad Amsterdam, de Utrechtse Cartesiusdriehoek (De eerste Urban Blue Zone van Nederland), Schieoevers Delft en Vliegbasis Valkenburg. 

Hoe kunnen we jouw gebiedsontwikkeling verder helpen?

Neem contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie