Ga naar hoofdinhoud
Inpassingsplanologie
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Heb je vragen?

Dirk van de Wetering
Stel een vraag

Alle kennis in huis om gebiedsontwikkelingen verder te brengen

In een land waar elke vierkante meter telt, is het een uitdaging om nieuwe gebiedsontwikkelingen in te passen. Past het binnen de regels van het bestemmingsplan en andere wetten en regels? Past het bij het beleid van de gemeente en/of provincie? Met welke spelers uit de omgeving moet rekening gehouden worden en met welke milieukundige eisen? Er zijn vele puzzelstukken te leggen voordat je groen licht krijgt. In Antea Group vind je een partner die álle kennis in huis heeft om gebiedsontwikkelingen verder te brengen.

Planologische inpassing

Een dijkversterking, de inpassing van infrastructuur, de inrichting van woonwijken en bedrijventerreinen en nieuwe vormen van duurzame energie (wind- en zonneparken). Elk jaar ondersteunen we ontwikkelaars en overheden bij de planologische inpassing van deze ruimtelijke initiatieven. En hoe ‘open’ een opgave ook is: je treft in ons een partner die het geheel overziet. Die weet welke stappen je moet nemen en die ervoor zorgt dat je onderzoeken en procedures zorgvuldig én volgens planning doorloopt.

Van knelpunt naar oplossing

Jouw initiatief is ons vertrekpunt en de uitgangspunten van uw initiatief stellen we centraal. We brengen via conditionerende onderzoeken knelpunten boven water, maar we reiken vervolgens direct ook oplossingen aan. Hoe ga je slim om met een bodemverontreiniging? Hoe zorg je ervoor dat een ontwerp wél voldoet aan de geluidsnormen en hoe breng je een verkeersontsluiting op het gewenste niveau, zonder dat het ten koste gaat van de omvang van de uitgeefbare grond?

Alle kennis in huis om gebiedsontwikkelingen verder te brengen
Alle kennis in huis om gebiedsontwikkelingen verder te brengen

Veelzijdigheid aan disciplines

Onze kracht schuilt in de veelzijdigheid aan disciplines die we in huis hebben. Zo vind je bij ons de beste experts van Nederland op het gebied van onder andere archeologie, geluid, stikstof, ecologie en bodem. Experts die oplossingen aanreiken die ook juridisch houdbaar zijn tot bij de Raad van State. Zij worden hierbij ondersteund door stedenbouwkundige ontwerpers, juristen en kostendeskundigen. Maar ook integrale projectleiders die opgaves verder brengen: project- en omgevingsmanagers. Zo brengen we altijd de juiste kennis aan tafel en zorgen we voor een strak georganiseerd proces.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving is onlosmakelijk verbonden met ruimtelijke ontwikkelingen. Je vindt in ons een betrouwbare gids in het wet- en regelwoud. Onze kennis van inpassingsplanologie komt het best tot uiting in de combinatie van  m.e.r.- en bestemmingsplanprocedures; bestemmingsplannen en MER stellen we op onder één dak. Dat sluit aan op nieuwe perspectief dat de Omgevingswet ons biedt: integrale oplossingen voor onze fysieke leefomgeving.

Track record

Onze specialisten hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat tientallen complexe ontwikkelingen, ondanks grote milieuplanologische knelpunten, toch doorgang konden vinden. Denk aan de ontwikkeling van woonwijk Hoef en Haag bij Vianen (ca. 1600 woningen). De inpassing van de buitenring Parkstad (80 kilometer provinciale weg) of de herontwikkeling van vliegveld Valkenburg.

Bekijk ook de andere diensten over gebiedsontwikkeling

Op zoek naar planologische expertise?

Neem contact op met één van onze specialisten.

Dirk van de Wetering
Stel een vraag