Ga naar hoofdinhoud
Grondzaken
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Zorgvuldig en effectief grond verwerven

De verbreding van een weg, een dijkversterking of de (her)ontwikkeling van een woonwijk: zonder eigendom van grond begin je niets. Maar in een land waar elke vierkante meter schaars is, is het verwerven van grond vaak een traject van de lange adem. Dan is het een meerwaarde om een partner aan boord te hebben die zorgt voor een effectief en zorgvuldig proces.

Een slimme aanpak in grondzaken

Bij Antea Group tref je grondzakenadviseurs, taxateurs en juristen die je met hun kennis van omgeving, markt én recht ondersteunen bij grondverwerving. Inzet van onze aanpak is altijd om ‘er goed met elkaar uit te komen’. Dit doen we door vroegtijdige afstemming met grondeigenaren en door oog te hebben voor hun belangen. Tegelijkertijd zorgen we voor korte doorlooptijden van taxaties en onderhandelingen.

Jurist grondzaken

Naast een strakke organisatie, vergt grondverwerving betrokkenheid bij een project. Immers, elk dossier vraagt om specifieke aandacht. Je treft in ons een specialist die kritisch met je meedenkt: wat is je verwervingsstrategie, zijn er alternatieven? En vanuit onze betrokkenheid spelen we snel in op kansen die zich voordoen. In trajecten zoals de Mijnkintbuurt (aankoop van 160 woningen) in Rotterdam hebben we laten zien dat onze aanpak de basis legt voor een succesvolle stedelijke herinrichting

Grip op grondverwerving

De complexiteit van grondverwerving zit ‘m vaak in de aantallen. Bij een binnenstedelijk herstructureringsproject of een dijkversterking zijn vaak honderden dossiers gemoeid. En elk dossier kent z’n eigen verhaal, zijn eigen benadering. Om dan voor een robuuste aanpak te zorgen, ontwikkelden we de grondverwervingstool Atlas. Hiermee houden we grip op elk dossier en zorgen we ervoor dat we alle (juridisch) vereiste stappen doorlopen.

Zorgvuldig en effectief grond verwerven
Zorgvuldig en effectief grond verwerven

Taxaties

Grondverwerving gaat over financiën. Over de huidige waarde, maar ook over de potentiële waarde van grond. Het zorgvuldig taxeren van gronden, vastgoed en opstallen is dan cruciaal. Daarom hebben we zeven beëdigde taxateurs in dienst. In samenwerking met onze planeconomen en ons in-house uniforme rekenmodel stellen zij vastgoed- en grondexploitaties op waardoor zij in staat zijn iedere vastgoed- of gebiedsontwikkeling, groot en klein, te taxeren. Met hun marktkennis zorgen ze voor nauwkeurige (residuele) grondwaarderingen, resultaatbepalingen en schadeberekeningen. Je kunt ze ook inschakelen voor de analyse van taxatierapporten of mediation bij waardegeschillen.

Faciliterend grondbeleid

Gemeenten krijgen vaker te maken met faciliterend grondbeleid. Gronden komen dan niet in eigendom van een gemeente, maar van een ontwikkelende partij. De gemeentelijke risico’s zijn hierbij beperkt. Dit betekent niet dat er geen kosten worden gemaakt om een plan te faciliteren: denk aan de aanleg van nieuwe infrastructuur of het doorlopen van ruimtelijke procedures. Deze kosten kunnen verhaald worden op de grondeigenaar, o.a. middels het kostenverhaal uit de (grond)exploitatie. We zijn er in gespecialiseerd om deze kosten in beeld te brengen en te vertalen. 

Vestiging Zakelijk recht

Antea Group biedt brede ondersteuning bij de juridische borging van de aanleg van kabels en leidingen. Vestiging van zakelijk recht, bijbehorende schaderegelingen en gedoogprocedures zijn hier onderdeel van.

Rentmeesterbeheer en vastgoedbeheer

Je wilt dat je bezittingen goed renderen: slim, kostenbewust en toekomstbestendig. Hoe behaal je het meeste rendement, welke waarde vertegenwoordigen assets en hoe organiseer je duurzaam beheer en onderhoud en welke contracten passen daarbij? De vastgoedspecialisten en rentmeesters van Antea Group ondersteunen bedrijven, beleggers en gemeentelijke instellingen bij deze opgave. Antea Group heeft rentmeesters in dienst die officieel zijn beëdigd door de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR).

Taxaties voor brandschadeverzekering

Taxeren is essentieel om de te verzekeren waarde van gebouwen vast te stellen. Een van de mogelijkheden om gebouwen te verzekeren is op basis van een deskundigen taxatie conform Art. 7:960 van het Burgerlijk Wetboek. Onze taxateurs helpen bij het vaststellen van de herbouwaarde van je gebouwen. Onze taxaties zorgen ervoor dat je niet over- of onderverzekerd bent en dat je duidelijkheid hebt over het uit te keren bedrag. 

Bekijk ook de andere diensten over gebiedsontwikkeling

Op zoek naar een specialist in grondverwerving?

Neem contact met ons op.

Mijndert Rebel
Stel een vraag
Jan Claus
Stel een vraag

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie