Langs de A1, tussen Muiden en Weesp, verrijst in de komende jaren de wijk Weespersluis. Antea Group Realisatie is sinds 2017 betrokken bij het bouw- en woonrijp maken van meerdere fases van dit plan. ‘Een project waarbij alles draait om goed samenwerken en snel schakelen’, vertelt projectleider Lennert Brouwer.

Van wegen en riolering tot beschoeiing en vlonders

Een interessant project om aan te werken? ‘Zeker’, vindt Brouwer. ‘Het mooie aan dit plan is dat het groene karakter behouden blijft. Een deel van de huidige Bloemendalerpolder wordt weliswaar bebouwd. Maar er is ook veel ruimte voor nieuwe natuur en water. Dit betekent dat wij naast wegen en riolering ook mooie beschoeiingen en vlonders plaatsen. Daar komt nog eens bij dat je in veengebied werkt: ook dit heeft z’n aandacht nodig. Dat maakt dit werk in veel opzichten divers.’

Samen meer kwaliteit brengen

Antea Group Realisatie werkte op basis van UAV-gc. Brouwer: ‘Dit betekent dat je veel vrijheid krijgt in de uitvoering, maar deze verantwoordelijkheid vraagt wel om een proactieve houding. Geen ‘u vraagt, wij draaien’; maar kritisch blijven meedenken. Zo kwamen wij erachter dat de bodem op een locatie meer grondverbetering nodig had dan verwacht. Door dit aan te kaarten en meteen oplossingen aan te dragen, breng je samen meer kwaliteit in het project.’

Ruimte voor vernieuwing

Zo’n 64.000 vierkante meter bestrating, 35.000 vierkante meter groen en ruim 15 kilometer aan riolering: een mooi lijstje. Maar dit project omvatte meer dan het gebruikelijke grondverzet, het asfalteren en de aanleg van oeverwerken. Er was ook ruimte voor vernieuwing. Brouwer: ‘Zo hebben wij Green-to-Colour (vasteplantenconcept voor het openbaar groen) toegepast in de wijk. Een nieuw concept dat de biodiversiteit stimuleert en bijdraagt aan het duurzaam groene karakter van de wijk.’

Gebiedsontwikkeling

Een gebiedsontwikkeling op deze schaal is bovenal een kwestie van slim plannen. Brouwer: ‘Nuts-partijen, aannemers, de ontwikkelaar, de partij voor de verlichting: je bent in grote mate afhankelijk van elkaar en elkaars planning. Om al onze teams (riolering, bouwwegen, groen) goed in te passen, moet je slim puzzelen. Dit vraagt op de juiste momenten om afstemming en overleg met elkaar. Door voor die verbinding te zorgen, kunnen we terugkijken op een soepel project.’

Overzicht werkzaamheden Antea Group Realisatie