Ga naar hoofdinhoud
Omgevingsmanagement en Vergunningenmanagement
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Omgevingsmanagement en Vergunningenmanagement

Heb je vragen?

Paul Hoogerwerf
Stel een vraag
Lotte Diephuis
Stel een vraag

Pro-actief, flexibel en voortvarend samenwerken

Onze omgevingsmanagers en vergunningenmanagers zijn vakmensen. Leveren resultaat in complexe vraagstukken met een wirwar aan belangen. Daarbij staat prettig en voortvarend samenwerken voorop. Altijd vanuit de menselijke maat. Door proactief contact te leggen met betrokkenen, zoals het bevoegd gezag. Door bereikbaar te zijn, echt te luisteren en hier ook iets mee doen. Alleen zo komen we tot de juiste oplossingen. Dat zijn wij ten voeten uit. 

Professionele en veelzijdige omgevingsmanagers

Wij zijn aanpakkers en doorzetters. Dat doen we op basis van afweging van de belangen van alle betrokkenen. We betrekken ze bij het project en laten ze ook betrokken voelen. Elk project vraagt om andere vaardigheden en persoonlijkheden. Hierbij staat eerlijkheid en het scheppen van reële verwachtingen voorop. Wat niet kan, hoor je dan ook van ons. Onze omgevingsmanagers zijn in allerlei projectfasen en vanuit verschillende vertrekpunten inzetbaar. Als kwartiermaker, strateeg, projectleider, specialist of coach binnen een project- of programmaorganisatie. 

Water, infrastructuur, energietransitie, natuur, stedenbouw: wij zijn thuis in elk ruimtelijk vraagstuk. We hebben inzicht in de dynamiek, belangen en krachtenvelden rondom een vraagstuk en kunnen onszelf verplaatsten in het perspectief van de ander. Dit resulteert in projecten die door een omgeving worden gedragen of geaccepteerd. Kortom: participatie en communicatie is belangrijk. Maar het resulteert ook in een beter en kostenefficiënter resultaat.

Van tools tot specialisten

Onze omgevingsmanagers helpen in de planvormings- en verkenningsfase bij het ontwikkelen van een omgevingsstrategie. We zijn sterk in strategisch omgevingsmanagement. Vanuit deze aanpak beschikken we over allerlei middelen voor participatie én het betrekken van stakeholders. Want waar je ook bouwt, graaft of breekt: allerlei partijen kijken kritisch over je schouder mee. Onze omgevingsmanagers hebben de kennis, de best practices en de tools in huis om al deze zaken goed te regelen. En wordt het te complex of erg specialistisch? Dan doen we een beroep op een van onze 1.500 collega’s, die thuis zijn in elk denkbaar domein.

Pro-actief, flexibel en voortvarend samenwerken
Pro-actief, flexibel en voortvarend samenwerken

Onze vergunningenmanagers: onmisbaar

Regelmatig vertraagt een project. Met de juiste kennis van het vergunningenmanagement beperk je het risico op vertraging, uitstel en stillegging. Alles valt of staat bij het tijdig en adequaat verzorgen van alle vergunning- en ontheffingsaanvragen. De wet- en regelgeving verandert voortdurend en kent regionale en lokale verschillen. In combinatie met de complexe fysieke en maatschappelijke projectomgeving is vergunningenmanagement onmisbaar. Met Antea Group borg je alle benodigde vergunningen. En dat betekent: alle vergunningen beschikbaar voordat de werkzaamheden beginnen. 

Het beheersen van het raakvlak tussen projecten en bevoegd gezag: dat is de essentie van vergunningenmanagement. Als grootste gespecialiseerde vergunningenadviesbureau is Antea Group in staat om flexibel in te spelen op welke vraag dan ook. Van bestuursrecht, omgevingsrecht en conditionering tot aan het beroep bij de rechtbank of Raad van State.

Cruciale bijdrage voor voortgang

Antea Group denkt mee met de klant door vergunningen samen te voegen of juist te splitsen om de planning te halen. Door het in kaart brengen van bijzonderheden op het gebied van archeologie, ecologie, stikstof en andere onderzoeken. Door het bevoegd gezag vanaf het begin bij het project te betrekken. En te borgen dat de vergunningseisen worden nagekomen. We beperken risico’s, bieden ruimte en zekerheid in de uitvoering en zorgen voor snellere vergunningenprocedures. Met één doel voor ogen: het tijdig leveren van alle benodigde vergunningen. Want alleen zo wordt een project binnen planning gerealiseerd.

Voor vragen, informatie of een afspraak over de Omgevingsmanagement of Vergunningenmanagement.

Neem contact met ons op.

Paul Hoogerwerf
Stel een vraag
Lotte Diephuis
Stel een vraag