Ga naar hoofdinhoud
Bedrijfsadvies omgevingsvergunningen
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Heb je vragen?

Roel Eerden
Stel een vraag
Twan van den Heijkant
Stel een vraag

Complexe en veranderende wet- en regelgeving

Bij veel projecten ontstaat tijdsdruk en verschuift de planning door het niet op tijd verkrijgen van de omgevingsvergunningen van het bevoegd gezag. Wet- en regelgeving en landelijke beleidsontwikkelingen, zoals het Stikstofdossier, veranderen snel en worden steeds complexer. Ook de lokale situatie is bij ieder project weer verschillend. Denk daarbij alleen al aan bedrijven in omgeving, milieuverenigingen, wettelijke adviseurs (zoals brandweer, Veiligheidsregio, gemeente, provincie en/of Waterschap) en omwonenden.

Goede gesprekspartner

Bij een bedrijfsuitbreiding, locatie ontwikkeling of bijvoorbeeld de aanleg van (ondergrondse) infra is een bedrijf of initiatiefnemer primair zelf verantwoordelijk om op tijd zijn omgevingsvergunningen (milieu, bouw, ruimtelijke ordening) en de Wet natuurbeschermingsvergunning aan te vragen voor de beoogde activiteiten en het (op tijd) doorlopen van de wettelijke procedures. Vaak zijn hiervoor diverse omgevingsonderzoeken nodig, dienen aanvraagdocumenten te worden opgesteld en is afstemming met bevoegd gezag nodig. Antea Group helpt, ondersteunt met diverse onderzoeken en adviseert bij de aanvragen en het verkrijgen van omgevingsvergunningen.

Onze adviseurs Omgevingsvergunningen beschikken over ruime kennis en ervaring. Ze zijn oplossingsgericht, beschikken over goede contacten en zijn op de hoogte van de geldende procedures en integrale (milieu, bouw en planologische) kennis. Mede door deze expertise en eigenschappen zijn we een goede gesprekspartner bij overleggen met bevoegd gezag, Omgevingsdiensten en andere stakeholders.

Complexe en veranderende wet- en regelgeving
Complexe en veranderende wet- en regelgeving

Van vragen naar antwoorden

Antea Group heeft zowel kennis van de juridische kant als de taal van de techniek en impact van bepaalde besluiten. We zijn goed op de hoogte van bedrijfsprocessen, investeringen die noodzakelijk zijn, de werkwijze van bevoegd gezagen, planning en de procedures. En natuurlijk weten we precies welke omgevingsonderzoeken er nodig zijn. Alles begint met overzicht en het stellen van de juiste vragen. Zo zorgen we dat we Raad van State-proof zijn!

Allereerst kijken we naar de benodigde vergunningen, welke onderzoeken daarbij horen, welke knelpunten kunnen worden voorkomen en welke juridische procedures doorlopen moeten worden. Dat geldt voor nu, maar ook voor straks als de Omgevingswet van kracht is. Daarnaast beschikken we zelf over alle expertise voor alle omgevingsonderzoeken. Denk aan bijvoorbeeld geluid, bodem, lucht, stikstofdepositie, veiligheid en bouw. 

Door het tijdig inschakelen van onze adviseurs, beschik je op tijd over de benodigde omgevingsvergunningen. Dat doen we altijd vanuit één aanspreekpunt.

Antea Group adviseert en coördineert. Van het opstellen van proceduredocumenten en uitvoeren van (een deel van) de onderbouwende onderzoeken tot onze ondersteuning bij het maken van afspraken met overheden en overige betrokken partijen in de projectomgeving. Vanzelfsprekend begeleiden we alle procedures na indiening van aanvragen en onderzoeken. 

Heb je vragen of wil je een afspraak over Bedrijfsadvies Omgevingsvergunningen?

Neem contact met ons op.

Roel Eerden
Stel een vraag
Twan van den Heijkant
Stel een vraag