Ga naar hoofdinhoud
Omgevingswet voor bedrijven
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Omgevingswet voor bedrijven

Heb je vragen?

Roel Eerden
Stel een vraag

Omgevingswet voor bedrijven

De Omgevingswet blijft een belangrijk aandachtsgebied bij bedrijven. Ook nu de Omgevingswet in werking is getreden per 1 januari 2024. Zowel bij nieuwe ontwikkelingen en uitbreidingen, alsook om te voldoen aan wet- en regelgeving, willen bedrijven weten waar ze staan en wat dit ook voor hun betekent. Antea Group is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Omgevingswet en adviseert ook bedrijven over het werken onder de Omgevingswet.

Vergunningen Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet moeten bedrijven ook gaan voldoen aan de Omgevingswet. Voor diverse bedrijven voldoende reden om Antea Group in te schakelen om te weten aan welke juridische eisen van de Omgevingswet zij moeten voldoen, wanneer ze een project willen realiseren of wanneer zij één of meerdere milieubelastende activiteiten uit willen oefenen. Antea Group heeft hiervoor een aantal innovatie projecten uitgevoerd, o.a. in samenwerking met TenneT, voor de realisatie van een nieuwe hoogspanningsverbinding.

Omgevingswet Vergunningenscan

Hiervoor hebben wij de Omgevingswet Vergunningenscan opgesteld. Dit is de vergunningenscan die in beeld brengt welke regels en vergunningen onder de Omgevingswet gemoeid zijn met de realisatie van het project. Om zo inzichtelijk te krijgen welke vergunningen noodzakelijk zijn, welke procedure van toepassing is en het bevoegd gezag.

Omdat wij ook de vergunningenscan hebben opgesteld met de huidige wetgeving, hebben wij een goede vergelijking gemaakt. De vergunningenscan gaat als model gebruikt worden bij veel projecten die op ons afkomen in de energietransitie en projecten op duurzaamheid. Voor diverse opdrachtgevers zijn wij inmiddels aan de slag met deze Omgevingswet vergunningenscan.

Omgevingswet voor bedrijven
Omgevingswet voor bedrijven

Impactanalyse Omgevingswet bedrijven

Met de impactanalyse Omgevingswet brengen wij in beeld wat de impact voor jouw specifieke vergunningssituatie (huidig en nieuw) en/of voor jouw organisatie bij de energietransitie en verduurzaaming. Dit doen wij aan de hand van stappenmodel van inventarisatie, analyse en conclusie, met eventuele verbetervoorstellen. Hiermee is op hoofdlijnen bekend of jouw bedrijf klaar is voor de Omgevingswet. Voor diverse opdrachtgevers hebben wij al een dergelijke Omgevingswet Impactanalyse opgesteld en dragen zo bij aan verduurzaming.

Trainingen ‘Omgevingswet in de praktijk’

Ook verzorgen wij speciale Omgevingswet in de praktijk trainingen voor bedrijven. De training is opgezet vanuit het uitgangspunt van de aanvrager van vergunningen, om aan de slag te gaan met de nieuwe Omgevingswet. Hierbij komt in beeld de grootste veranderingen voor vergunningen bij de komst van de nieuwe Omgevingswet en het overgangsrecht. De opbouw van de training wordt gedaan aan de hand van de praktijkvoorbeelden. De trainingen worden verzorgd door adviseurs uit de praktijk van de aanvrager van vergunningen.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact met ons op.

Roel Eerden
Stel een vraag

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie