Download de factsheet industrielawaai en Omgevingswet

Een van de voorziene wijzigingen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is dat de geluidemissie van de industrieterreinen, zoals we die kennen in de Wet geluidhinder, op een andere wijze zal worden getoetst en gemonitord. De Wet geluidhinder wordt ingetrokken, en daarmee verdwijnt ook het begrip geluidzone. Daarvoor in de plaats komt de systematiek van geluidproductieplafonds met een geluidaandachtsgebied, en de introductie van de jaargemiddelde dosismaten Lden en Lnight.

Aan de slag met geluidproductieplafonds bij het maken van geluidbeleid voor industrie in de gemeente?

In deze factsheet hebben we de belangrijke aandachtspunten op een rij gezet, van wat er verandert met de Omgevingswet tot de nieuwe rekenmethode voor de bepaling van geluidaandachtsgebieden

Download de factsheet industrielawaai en Omgevingswet

Velden met een * zijn verplicht.

Benieuwd hoe wij met jouw gegevens omgaan? Dit lees je in onze privacyverklaring