Half oktober verzorgden wij samen met TenneT een gastles voor zo’n zestig studenten van de Avans Hogeschool in Breda. Het was onderdeel van de hbo-opleiding Environmental Science for Sustainable Energy and Technology. “Het is mooi om jonge mensen te laten zien hoe ze straks kunnen bijdragen aan de energietransitie.”

Veld- en bodemonderzoek

Martijn Elings, projectmanager bij de adviesgroep Milieu Zuid van Antea Group, vertelde over het veld- en bodemonderzoek dat Antea Group voor TenneT uitvoert. Hij stipte daarnaast een actueel knelpunt aan: het aantal beschikbare mensen om het werk uit te voeren. Zoals het milieukundig, geotechnisch, ecologisch en archeologisch onderzoek dat voorafgaat aan de realisatie van een hoogspanningsstation: “Wij hebben jullie daar hard bij nodig.” Buiten kregen de studenten in kleine groepjes een demonstratie van dat veld- en bodemonderzoek. “Erg interessant”, vonden drie studentes uit Nederland, Chili en Zuid-Afrika. “We krijgen veel theorie. Het is leuk om ook een beeld te krijgen van wat je er in de praktijk mee kunt.”

Gastlessen Avans Hogeschool

Susan van den Berg is als projectleider bij TenneT nauw betrokken bij de realisatie van het nieuwe hoogspanningsstation in Tilburg. Ze werkt daarbij samen met Martijn Elings. Door hem werd ze uitgenodigd om een gastles te geven op de Avans Hogeschool – iets wat Antea Group al voor het vijfde jaar doet.

Energietransitie en duurzame energie

In haar presentatie koos Susan ervoor om te laten zien wat de context is van de bouw van het nieuwe hoogspanningsstation Tilburg. Van het bepalen van de voorkeursroute en workshops met de stakeholders tot het veld- en bodemonderzoek en de vergunningsfase. “Alles bij elkaar een proces van zo’n elf jaar als het station in 2026 in gebruik wordt genomen.” Het leidde bij studenten tot verontrusting: als het zo lang duurt om één hoogspanningsstation te bouwen, is de ambitie dan wel realistisch om alle energie duurzaam op te wekken? “Goede vraag”, antwoordde Susan. “Daarom investeren we in nieuwe technieken voor energieopslag en wordt er ook gekeken naar waterstof.”

Niet alleen leuk maar ook waardevol, vinden Martijn en Susan terugkijkend op hun enthousiast ontvangen gastles. “Uit ervaring weten wij dat je tijdens je opleiding veel basiskennis meekrijgt. In de praktijk zie je pas echt hoe het eraan toegaat.”