De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe wil het beheer en ontsluiting van bodeminformatie naar de gemeenten en provincie in Drenthe verbeteren. De datakwaliteit en de processen rondom het aanleveren van bodeminformatie zijn niet eenduidig. Ook zijn er vraagtekens bij het toekomstbestendig zijn van de bestaande informatie, als gevolg van nieuwe wetgeving en maatschappelijke opgaven. RUD Drenthe klopte bij Antea Group aan om een visie op te stellen aan de hand waarvan de dienst zijn beheer, de ontsluiting en de kwaliteit van de data in het bodeminformatiesysteem kan verbeteren. Uitgangspunt: ‘Geen bovengrondse plannen zonder ondergronds inzicht.’

Basisregistratie Ondergrond en Omgevingswet

In een periode van 10 weken hebben de experts van Antea Group met de RUD Drenthe en een aantal stakeholders deze visie ontwikkeld. De visie is online weergegeven in een moderne webomgeving. Dit project is uitgevoerd met een interdisciplinair projectteam dat bestaat uit professionals vanuit Milieu, Veiligheid en Gezondheid, Data & Informatie en communicatiespecialisten.

Inspelen op beleidsveranderingen

Antea Group heeft op deze manier de RUD geholpen richting te geven. Ook is de organisatie nu beter in staat in te spelen op beleidsveranderingen die er aankomen. Deze veranderingen stellen niet alleen andere eisen aan het bodeminformatiesysteem van de RUD maar ook aan de expertise die de RUD in huis heeft. Denk hierbij aan de Omgevingswet, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de verdere implementatie van de Basisregistratie Ondergrond.

Energietransitie en klimaatadaptatie

Bodeminformatie is in de toekomst van groot belang bij het vinden van oplossingen voor onze maatschappelijke opgaven. Het op orde hebben van deze informatie bij overheden en de uitvoerende partijen (als de RUD’s en OD’s) krijgt hierdoor steeds meer gewicht. Het is voor RUD Drenthe dan ook essentieel dat het is voorbereid op het DSO omdat de RUD hiermee in één klap een aantal interne dataregistratieprocessen regelt. Daarnaast blijkt de RUD vooral voor kleine gemeenten een belangrijk rol te gaan spelen in de verbreding van hun bodemtaken, zoals energietransitie en klimaatadaptatie. In samenwerking met Antea Group is RUD Drenthe nu klaar voor de toekomst.