Waterleiding Maatschappij Limburg (WML): een klant waarvoor wij graag werken. Dankzij een nieuw raamcontract zijn wij de komende vier jaar partner voor het leveren van ingenieursdiensten en bodemexpertise. "Die extra slagkracht hebben wij nodig om de uitdagingen van vandaag én morgen het hoofd te bieden", vertelt directeur Joyce Nelissen.

Dé drinkwaterleverancier in Limburg

Van Mook tot Voerendaal: draai ergens in Limburg de kraan open en je maakt kennis met WML. De maatschappij is dé drinkwaterleverancier voor 500.000 Limburgse huishoudens en 15.000 bedrijven. Een taak die grote verantwoordelijkheden én steeds meer uitdagingen met zich meebrengt. Nelissen: "Klimaatverandering, verjonging van het leidingsysteem, de toename van stoffen in het oppervlakte- en grondwater: wij moeten op meerdere thema’s aan de slag om de beschikbaarheid en de kwaliteit van ons drinkwater te waarborgen."

Transitie van het watersysteem

Dé belangrijkste opgave? Dat is veranderend klimaat. Nelissen: "We hebben drie hete en droge zomers op rij achter de rug. De gevolgen hiervan dienen zich sneller aan dan verwacht. Piekgebruik, verdroging en extra druk op onze leidingen." Nelissen is daarom pleitbezorger van een transitie van het watersysteem: "Ons huidige systeem is ingericht op het zo snel mogelijk afvoeren van water naar de zee. We moeten juist naar een systeem dat in staat is om water vast te houden, zodat we de droogte kunnen trotseren en ervoor zorgen dat er voldoende drinkwater beschikbaar is."

Op meerdere thema's aan de slag om beschikbaarheid en kwaliteit van ons drinkwater te waarborgen.


Joyce Nelissen
Directeur Waterleiding Maatschappij Limburg

Waterketen

Dit is niet alleen een opgave voor WML of andere drinkwaterbedrijven, vindt Nelissen. "Je hebt hierin de hele waterketen nodig. Waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat: we hebben elkaar nodig om tot oplossingen te komen. Water kent geen grenzen. Het water van de Maas is een belangrijke bron voor Limburg, maar ook na ons zijn er nog eens 3,5 miljoen Nederlanders afhankelijk van dit water. Om maar aan te geven dat water niet alleen een regionaal thema is, maar een nationale aangelegenheid."

Regenwater zuiveren tot drinkwater

Het waterbedrijf neemt hierin het voortouw. Superlocal, een innovatieproject waar WML bij betrokken is, won zelfs de waterinnovatieprijs. Nelissen: "Met de gemeente Kerkrade, het waterschapsbedrijf en de woningcorporatie willen wij de waterkringloop van een galerijflat en een aantal circulaire woningen sluiten. Onder meer door regenwater op te vangen en te zuiveren tot drinkwater." Ook zet WML in op gedragsverandering. Zo experimenteerde WML succesvol met een publiekscampagne waarin consumenten werden opgeroepen om leidingwatergebruik tijdens piekuren te beperken.

Vervangingsopgave

Naast klimaatverandering zijn er andere dossiers die om aandacht vragen. Chemische stoffen zoals PFAS en medicijnresten die de kwaliteit van drinkwater bedreigen. En de vernieuwing van de leiding-infrastructuur. Nelissen: "Een groot deel daarvan is aangelegd in de naoorlogse bouwpiek en bereikt dit decennium het einde van de levensduur. Aan ons om die vervangingsopgave zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren. Een forse klus gezien de enorme spaghetti aan kabels en leidingen die zich in de ondergrond bevindt."

Slagkracht

Al die investeringen vragen om voldoende slagkracht. Dit begint bij de kennis die je in eigen huis hebt, maar ook bij een flexibele schil die met de WML-organisatie mee kan ademen. "Een advies- en ingenieursbureau als Antea Group past in ons profiel. Jullie beschikken bijvoorbeeld over diepgaande kennis van bodem en ondergrond. En een innovatie als Bodem Digitaal op de Kaart helpt ons om efficiënter te werken. Maar ook als het gaat om engineering, milieuvraagstukken en contractvragen, kunnen wij een beroep op jullie doen. Dit helpt ons om als organisatie robuust én flexibel genoeg te zijn om al die vraagstukken die voor ons liggen aan te pakken."

Investeren in de samenwerking

Inmiddels zijn de eerste vragen namens WML gesteld en de eerste projecten in uitvoering. Businesslijn directeur Coert Ruseler: "Wij staan met onze expertise en innovatiekracht in de startblokken om WML de komende jaren te volop te ondersteunen bij deze opgaven. Het scheelt dat wij in Maastricht letterlijk buren van elkaar zijn. De lijntjes zijn kort en we weten elkaar hoe dan ook te vinden."