Veel gemeenten hebben de ambitie om een bepaald percentage aanbestedingen, circulair te omschrijven. Bijvoorbeeld 50% in het jaar 2030. Om dat doel te bereiken zullen nu al de eerste stappen moeten worden gezet. Binnen elk project zijn circulaire kansen te identificeren. Maar niet elke kans is even wenselijk of haalbaar; hoe rangschik je de circulaire kansen op prioriteit? We hielpen de gemeente Gooise Meren hierbij.

Openbare ruimte opknappen

De gemeente Gooise Meren gaat de komende jaren de openbare ruimte in Muiden en Muiderberg opknappen. Denk hierbij aan wegenonderhoud, rioleringswerkzaamheden, groenwerkzaamheden, openbare verlichtingswerkzaamheden en het opknappen van speelvoorzieningen. We hebben de gemeente op weg geholpen bij het prioriteren van de vele circulaire kansen.

Antea Group heeft een eigen database met mogelijke maatregelen die bijdragen op verschillende duurzaamheidsthema’s. Voor Gooise Meren is een voorselectie gemaakt van maatregelen die bijdragen aan de thema’s klimaatadaptatie, circulariteit en biodiversiteit. Daarnaast heeft het projectteam vanuit de gemeente ook zelf kansen aangedragen.

Circulaire maatregelen

In een interactieve workshop is elke maatregel kort toegelicht. Vervolgens scoorden de projectmedewerkers elke maatregel op sub-criteria voor wenselijkheid en haalbaarheid op het gebied van budget, tijd en techniek. De gemeente heeft nu een helder overzicht van alle kansen, gerangschikt op prioriteit.

Circulair aanbesteden

Antea Group heeft het afgelopen jaar meer gemeenten geholpen met de eerste stappen om projecten duurzaam en circulair te realiseren. Zo hebben we bij verschillende opdrachtgevers bijvoorbeeld de ambities afgeleid tot concreet meetbare KPI’s, de volledige circulaire aanbesteding verzorgd, projecten doorgerekend in DuboCalc, een grondstoffenpaspoort geïntroduceerd en het interne draagvlak vergroot om circulair onderhoud mogelijk te maken.