Om de circulaire economie ruim baan te geven, neemt het kabinet verschillende maatregelen. Zo ook het initiatief ‘Green Deal Circulair Inkopen 2.0’. Antea Group is vanaf 7 juni 2018 kennispartner in de Green Deal Circulair Inkopen. In de Green Deal Circulair Inkopen spreken publieke en private organisaties met elkaar af de circulaire economie aan te jagen met hun inkoopbeleid.

Op weg naar 100% circulair

De economie groeit en daarmee neemt ook de vraag naar grondstoffen, de energiebehoefte en het aanbod aan afval toe. Door de lineaire economie om te buigen naar een circulaire economie kunnen we alle drie deze problemen tegelijkertijd aanpakken. Circulair inkopen is waarschijnlijk de belangrijkste sleutel in de transitie om in 2050 te komen tot een 100% circulaire economie.

Circulair inkopen, hoe breng je dan in de praktijk?

De Green Deal Circulair Inkopen is een initiatief van MVO Nederland, NEVI, Rijkswaterstaat en PIANOo. Circulair inkopen leidt tot nieuwe contractvormen en businessmodellen. De Rijksoverheid moedigt dit aan. De Green Deal Circulair Inkopen (GDCI) is dan ook een contract met de Minister van Economische Zaken en Klimaat, de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deelnemers aan de GDCI doen praktijkervaring op met circulair inkopen en delen dit tijdens de bijeenkomsten en in werkgroepen.

Kennispartner

Het ondertekenen van de Green Deal Circulair Inkopen door Antea Group, betekent dat we ons bezig houden met:

  1. Het begeleiden van de werkgroep GWW/Infra;
  2. Het delen van onze kennis over circulair inkopen en met name over het opschalen ervan;
  3. Het deelnemen aan en onderzoek doen via de CoP bijeenkomsten en de werkgroepen;
  4. Het bijdragen bij aan de ontwikkeling van werkmethoden en instrumenten voor circulair inkopen.

Circulaire economie actueel thema

Circulaire Economie is actueel binnen alle afdelingen van Antea Group. Van bouw en aanbestedingen tot beleid en infra. Circulair inkopen gaat over het behouden van waarde en voorkomen van vernietiging. Onderhoud en hergebruik is hierbij belangrijk. De voorwaarden hiervoor worden bepaald tijdens het ontwerp van het contract, is circulair inkopen het meest effectief bij innovatieve geïntegreerde contractvormen. Dit kunnen innovatieve contractvormen zijn als zoals product-service-systemen, prestatie-contracten of pay-per-use. Maar ook binnen de Best Value aanpak, Design & Construct en zelfs RAW contracten kan rekening worden gehouden met hoogwaardig hergebruik aan het eind van de gebruiksfase.