Onder de Omgevingswet zullen taken en bevoegdheden van overheden worden gedecentraliseerd. De overdracht van bodemdossiers is een essentieel onderdeel van deze transitie en wordt ook wel de ‘warme overdracht’ genoemd. Hoewel de invoering van de Omgevingswet gepland staat op 1 januari 2022, dient deze warme overdracht van bodemdossiers ruim vóór de geplande datum plaats te vinden. Daar komt bij dat de omvang van de benodigde financiële en technische middelen en capaciteit door het gebrek aan informatie nog onduidelijk is. De gemeenten Altena en Drimmelen zijn zich bewust van de urgentie en hebben Antea Group opdracht gegeven in kaart te brengen hoe de transitie naar de Omgevingswet zo soepel mogelijk kan verlopen.

Transitie naar Omgevingswet

We hebben een overzicht gemaakt van de taken en de daarbij behorende activiteiten en bevoegdheden, waarvoor de gemeenten verantwoordelijk worden onder de Omgevingswet. Hierbij moet gedacht worden aan:

  • Het bepalen van het uitvoerings- en beleidsniveau;
  • Het archiveren en beheren van bodemgegevens;
  • Het betrekken van de juiste kennisdragers binnen en buiten de eigen organisatie;
  • Afspraken maken met bijvoorbeeld omgevingsdiensten betreffende taakverdeling, opdrachtverstrekking en mandatering.

Goed voorbereid op de Omgevingswet

Nu de activiteiten en kosten waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn helder in kaart zijn gebracht, kunnen beide colleges en gemeenteraden tijdig worden geïnformeerd. Op basis hiervan kunnen zij weloverwogen keuzes maken en beslissingen nemen. Tevens is men in staat een realistische begroting op te stellen en de risico’s te benoemen. De samenwerking met Antea Group maakt het de Noord-Brabantse gemeenten mogelijk zich goed voor te bereiden op de Omgevingswet, zodat zij niet voor verrassingen komen te staan.