Ga naar hoofdinhoud
Fotograaf: Sander Hoosemans
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Jouw kennispartner voor waterstof-vraagstukken

Hydrogen (H), het kleinste atoom in ons universum. Maar wel eentje dat een grote rol kan spelen in de energietransitie. Waterstof heeft namelijk alles in zich om de drijvende kracht te worden achter de vergroening van industrie, mobiliteit en de bebouwde omgeving. Het opwekken en toepassen van waterstof brengt ook vragen met zich mee. In ons vind je dan een kennispartner waarmee je waterstof-kansen verkent én benut.  

De uitdaging van de energietransitie

Met alleen elektriciteit uit zon, water en wind gaat Nederland het niet redden om de ambities uit het Klimaatakkoord waar te maken. Een snelle rekensom: over dertig jaar heeft ons land een energievraag van zo’n 1750 Petajoule. Om hieraan te voldoen zijn alleen al tienduizenden windmolens nodig en vele miljoenen zonnepanelen. Niet alleen de ruimte ontbreekt hiervoor, maar ook de buffermogelijkheden en de netcapaciteit.

De kracht van waterstof

Dit maakt waterstof (mits groen opgewekt) zo interessant. Waterstof kan dienen als schone brandstof voor auto's, vrachtwagens en bussen. Maar ook om woningen mee te verwarmen. Daarnaast maakt de industrie al decennialang gebruik van waterstof als grondstof voor proceswarmte. Door dit waterstof uit duurzame bronnen te winnen, kunnen wij deze sector, die goed is voor 31 % van de CO2-uitstoot, flink vergroenen.

Bufferen en transporteren

Waterstof biedt meer voordelen. Zo kun je waterstof (betaalbaar) opslaan in ondergrondse zoutcavernes of tanks. Hiermee creëer je de broodnodige energiebuffers om aan piekvragen te voldoen en te zorgen voor een stabiel energiesysteem. Nog een voordeel: onze gasleidingen zijn in theorie geschikt voor het transport van waterstof: hierdoor hoeven we ons elektriciteitsnet niet nog extra te belasten.

De meerwaarde die we wij bieden

De kansen zijn er, maar er is ook nog veel te leren over waterstof. Elk waterstofproject brengt daarom een hele range aan vraagstukken met zich mee. Op het gebied van veiligheid, ruimtegebruik en mobiliteit. Of om vraagstukken rondom het opwekken, distribueren en het toepassen van waterstof. Je vindt bij ons de adviseurs en de ingenieurs die op al die domeinen de kennis in huis hebben en hiermee waterstof-vraagstukken verder brengt.

Solar Hydrogen-plant: wij pionieren mee

Weet dat Antea Group meer is dan een kennispartner. We nemen ook zelf het voortouw om tot een waterstofeconomie te komen. Bijvoorbeeld door de kansen te verkennen rondom de bouw van een Solar-Hydrogen-plant buiten Nederland. Want, de zon is een onuitputtelijke bron voor de productie van groene waterstof. En in zon-zekere landen kun je grote impact maken wanneer je zonne-energie omzet naar waterstof en dit naar Nederland transporteert. 

Kennispartner voor industrie, energiesector en overheid

Van energie-scan tot haalbaarheidsonderzoek: je vindt in ons een onafhankelijk bureau dat je op vele gebieden ondersteunt. Zo houden we ons al volop bezig met vraagstukken rondom het opwekken, distribueren en toepassen van waterstof voor de industriële markt. Dit doen we voor diverse bedrijven. Ook zijn we betrokken bij initiatieven en pilots vanuit overheden (provincie en gemeentes) en de energiesector.

Ook waterstofkansen verkennen én benutten?

Neem contact op met Rudi of Dieuwke.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie