Ga naar hoofdinhoud
Fotograaf: Sander Hoosemans
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Jouw kennispartner voor waterstof-vraagstukken

SDGWaterstof of hydrogen (H), het kleinste atoom in ons universum. Maar met een grote rol in de energietransitie. Waterstof heeft namelijk alles in zich om de drijvende kracht te worden achter de vergroening van industrie, mobiliteit en de gebouwde omgeving. Het opwekken en toepassen van waterstof brengt ook vragen met zich mee. Met Antea Group tref je de kennispartner waarmee je waterstof-kansen verkent én benut.

Een nieuwe energiemix

Met alleen elektriciteit uit zon, water en wind gaat Nederland het niet redden om de ambities uit het Klimaatakkoord waar te maken. Een snelle rekensom: over dertig jaar heeft ons land een energievraag van zo’n 1750 Petajoule. Om hieraan te voldoen zijn alleen al tienduizenden windmolens nodig en vele miljoenen zonnepanelen. Niet alleen de ruimte ontbreekt hiervoor, maar ook de buffermogelijkheden en de netcapaciteit. Een goede mix van de energievraag en het – aanbod biedt hiertoe de mogelijkheid. Wij bieden kansen bij het ontwikkelen van een energiehub op een duurzaam bedrijventerrein of de gebouwde omgeving, waarbij vraag- en aanbod goed en duurzaam op elkaar wordt afgestemd. Waterstof kan- maar hoeft- hierbij geen bepalende factor te zijn.

Ook voor duurzame mobiliteit of gebouwde omgeving

Waterstof kan dienen als schone brandstof voor auto's, vrachtwagens en bussen. Maar ook om woningen mee te verwarmen. Daarnaast maakt de industrie al decennialang gebruik van waterstof als grondstof voor proceswarmte. Door dit waterstof uit duurzame bronnen te winnen, kunnen wij deze sector, die goed is voor 31 % van de CO2-uitstoot, flink vergroenen.

Bufferen en transporteren

Waterstof biedt meer voordelen. Zo kun je waterstof (betaalbaar) opslaan in ondergrondse zoutcavernes of tanks. Hiermee creëer je de broodnodige energiebuffers om aan piekvragen te voldoen en te zorgen voor een stabiel energiesysteem. Nog een voordeel: onze gasleidingen zijn in theorie geschikt voor het transport van waterstof: hierdoor hoeven we ons elektriciteitsnet niet nog extra te belasten.

Met deze dienst dragen wij bij aan SDG 7 – Betaalbare en duurzame energie

Jouw kennispartner voor waterstof-vraagstukken
Jouw kennispartner voor waterstof-vraagstukken

Toepassen waterstof

Op het gebied van duurzame bedrijventerreinen, Energy Hubs, veiligheid, ruimtegebruik en mobiliteit. Of om vraagstukken rondom het opwekken, distribueren en het toepassen van waterstof. Je vindt bij ons de adviseurs en de ingenieurs die op al die domeinen de kennis in huis hebben en hiermee waterstof-vraagstukken verder brengt.

Kennispartner voor industrie, energiesector en overheid

Van energie-scan tot haalbaarheidsonderzoek: je vindt in ons een onafhankelijk bureau dat je op vele gebieden ondersteunt. Zo houden we ons al volop bezig met vraagstukken rondom het opwekken, distribueren en toepassen van waterstof voor de industriële markt. Dit doen we voor diverse bedrijven. Ook zijn we betrokken bij initiatieven en pilots vanuit overheden (provincie en gemeentes) en de energiesector.

  • Safe by design voor het Ministerie van I&W, waarbij we onder meer voor waterstof hebben onderzocht wat je aan de voorkant kunt doen bij de ontwikkeling van nieuwe technologie om de veiligheid te borgen;
  • Port of Amsterdam;
  • Waterstoftankstations voor diverse opdrachtgevers;
  • Advisering waterstofwijk voor de gemeente Hoogeveen.
Jouw kennispartner voor waterstof-vraagstukken

Ook waterstofkansen verkennen én benutten?

Neem contact op met Rudi of Dieuwke.

Dieuwke Martens-Bakker
E-mail

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie