Ga naar hoofdinhoud
Bedrijfsadvies compliance management
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Heb je vragen?

Machiel Pronk
Stel een vraag
Inge van Langevelde
Stel een vraag

Compliance management - oorzaken, effecten en oplossingen

Antea Group begrijpt dat elk milieu-, veiligheid- en gezondheidsvraagstuk een oorzaak heeft, een effect geeft en vooral een oplossing nodig heeft. Daarvoor bieden we integrale oplossingen om effecten en risico’s te beheersen en aantoonbaar te kunnen voldoen aan milieuwet- en regelgeving. Ons succes vloeit voort uit het begrip levenscyclus en het onderkennen van de uitdagingen per levenscyclusfase.

Interpretatie, beheersing en toepassing

Wij identificeren milieueffecten en risico’s bij een uitbreiding, verandering, vergunningseis of tekortkoming om deze te beheersen en te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving. Daarbij behoren vergunningaanvragen, de daarbij behorende milieu- en veiligheidsonderzoeken en het opstellen van veiligheidsrapportages behoren tot onze expertise en werkzaamheden. Wij onderhouden hiervoor uitstekende relaties met uiteenlopende stakeholders en betrokken bevoegde gezagen. Zij kennen ons en weten precies hoe wij werken. We kennen de weg en spreken de taal. Sterker: wij maken het verschil door sectorale aspecten in een integrale context te plaatsen.

Op deze manier bieden we inzicht, controle en resultaat in de complexiteit van de huidige milieuwet- en regelgeving. Die worden snel als belemmerd en als niet eenduidig ervaren. Naast de veelvoud en diversiteit aan kaderstellende stukken, speelt hierbij ook de dynamiek van de eigen bedrijfsvoering een belangrijke rol. Wij zijn ervan overtuigd dat door de juiste interpretatie en toepassing van de wet- en regelgeving dit ook juist in het voordeel kan werken. Zo brengen we evenwicht tussen ambities en kunnen voldoen aan wetten en regels. Tussen wat we vandaag nodig vinden, maar morgen noodzakelijk is.

Compliance management - oorzaken, effecten en oplossingen
Compliance management - oorzaken, effecten en oplossingen

Integraal en strategisch

In een wereld die snel verandert zorgen wij ervoor dat specifieke milieu-, duurzaamheid- en veiligheidsvraagstukken en/of problemen efficiënt en op doeltreffende wijze worden uitgewerkt en worden voorzien van een integraal antwoord in de juiste context. Van strategiebepaling tot het aanvragen van omgevingsvergunningen en begeleiding van milieuonderzoeken. Wij zorgen ervoor dat alle projecten aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving en zijn afgestemd met het bedrijfsbeleid van onze opdrachtgevers.

Als kennispartner op het gebied van compliance management weten wij als geen ander welke wet- en regelgeving van toepassing is op bedrijfsactiviteiten en werkprocessen. Wij informeren over de status van de geïdentificeerde relevante maar ook over toekomstige wettelijke en overige eisen en stellen u in staat, op basis van ons strategisch advies, daarop te anticiperen. Wij ondersteunen hierbij op specialistische gebieden middels auditing, inspecties en milieu- en veiligheidsonderzoeken.

Hoe kunnen we jou ondersteunen?

Neem contact met ons op.

Machiel Pronk
Stel een vraag
Inge van Langevelde
Stel een vraag