Ga naar hoofdinhoud
Industriële veiligheid
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Veiligheid binnen de industrie

De (chemische) industrie is een snel ontwikkelende en dynamische wereld. Als ondernemer ben je dagelijks samen met je medewerkers bezig met innovaties en voorbereiding op nieuwe vragen uit de markt. De vragen van nu hebben te maken met bijvoorbeeld klimaat, duurzaamheid, energietransitie en pandemieën. Antea Group gelooft bij de energietransitie in een duurzame waterstofeconomie waarbij de industrie op termijn aansluit op de waterstofbackbone (ringleiding). Deze transitie gaat gepaard met de nodige veiligheidsvraagstukken en daarover willen wij graag in gesprek met industrie, energie leveranciers en overheden.

Van kennispartner tot klankbord

Los van nieuwe ontwikkelingen is en blijft Veiligheid één van de aandachtspunten van de ‘licence to operate’. Op basis van onze jarenlange ervaring en expertise weten wij dat dit binnen de QHSE-afdeling (Quality, Health, Safety, Environment) veel aandacht vraagt. Wij helpen je dan ook graag om de doelstellingen op dit vlak te realiseren. Wij denken strategisch mee, bedenken pragmatisch oplossingen op maat, en begeleiden je met de noodzakelijke implementatietrajecten, geheel in lijn met je eigen QHSE beleid. Wij zijn graag jouw kennispartner, dienstverlener en klankbord.

Dankzij onze specialisten zijn wij in staat om in de volle breedte van het veiligheidswerk binnen de industrie onze diensten te verlenen.

  • Fysieke veiligheid (machineveiligheid, explosieve atmosferen Atex, drukapparatuur, gebouwveiligheid);

  • Procesveiligheid (HAZOP, SIL, LOPA, enz.);

  • Externe veiligheid en zware ongevallen (veiligheidsrapportage, installatiescenario’s, QRA, MRA);

  • Industriële brandveiligheid (brandveiligheidsconcept, UPD, blusinstallaties);

  • Emergency response (noodorganisatie advies, bedrijfsbrandweer, inzetplannen, oefeningen);

  • Compliancy (beheer wet- en regelgeving) en Barrier Management (ontwikkelen en beheer van maatregelen).

Veiligheid binnen de industrie
Veiligheid binnen de industrie

Praktisch en innovatief

Onze praktische aanpak is doeltreffend en innovatief. Door in gesprek te gaan met zowel het bedrijfsleven als de bevoegde gezagen en veiligheidsregio’s ervaren we dat er altijd een oplossing is voor een complex vraagstuk. Maar wij ervaren ook dat het altijd lastig is om te beschikken over de juiste gegevens en data. Om de toegang hiertoe voor alle partijen makkelijker te maken hebben wij Antea Group Insights ontwikkeld.

Antea Group Insights

Met Antea Group Insights bieden we real-time informatie over en overzicht van naleving van veiligheidsvoorschriften, milieu prestaties en duurzaamheid prestaties. Binnen Antea Group Insights kun je als klant zelfstandig onderzoeken uitvoeren via onze gedigitaliseerde expertise en bijhorende rekentools. Antea Group Insights is volledig configureerbaar om aan alle behoeften te voldoen en kan gebaseerd zijn op elke (combinatie van) juridische, HSE- en andere eisen (bijvoorbeeld PGS, NFPA 25 enz.) voor elk type asset. Je bepaalt zelf wie welke inspecties uitvoert en hoe Antea Group Insights er uiteindelijk voor jouw bedrijf uitziet. Uiteraard helpen wij je daarbij.

Voor vragen, informatie of een afspraak over Industriële veiligheid;

Neem contact met ons op.