Het aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving is voor elk bedrijf in de hedendaagse industrie een uitdaging. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de ‘license to operate’. De hoeveelheid en complexiteit van wet- en regelgeving neemt toe, compliance management daarmee ook. Antea Group Insights (AGI) biedt real-time informatie over naleving van veiligheidsvoorschriften op basis van de voortgang en resultaten van inspecties van (veiligheids)assets.

Wat doet Antea Group Insights?

Antea Group Insights is een op geo-informatie gebaseerd systeem dat de voortgang en resultaten van de vereiste inspecties bijhoudt en daarom de naleving van relevante veiligheidsvoorschriften volgt. Jouw (veiligheids)assets vormen de kern van het systeem. Elk asset moet worden geïnspecteerd en getest volgens specifieke eisen en een bepaalde frequentie, bijv. op wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse basis. Elk asset heeft een unieke geografische locatie.

Met Antea Group Insights bieden wij je een systeem dat elk asset koppelt aan relevante vragenlijsten op basis van de specifieke eisen en frequentie voor dat asset. In het veld inspecteren de inspecteurs de activa met behulp van onze inspectietool via mobiele apparaten. De door de inspecteurs verzamelde gegevens worden gevisualiseerd in een managementdashboard door slim gebruik te maken van grafieken en filters. De stand van zaken met betrekking tot de inspecties, en de status van jouw assets met een actueel overzicht van bij inspecties geconstateerde eventuele defecten is op ieder gewenst moment direct inzichtelijk.