Ga naar hoofdinhoud
Omgevingsveiligheid
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Het brede pakket van omgevingsveiligheid

Antea Group wil bijdragen aan een veilige leefomgeving. De druk op beschikbare ruimte neemt toe. Hierdoor komen verschillende functies samen: naast of boven elkaar. Eén van de gevolgen hiervan kan zijn dat kwetsbare gebouwen (bijvoorbeeld woningen) komen te liggen nabij risicobronnen, zoals transportassen, windturbines, buisleidingen of risicovolle bedrijven. Door risico's en mogelijke veiligheidsmaatregelen in kaart te brengen kunnen ongewenste veiligheidsrisico's voor de omgeving tot een aanvaardbaar minimum beperkt worden.

Van beleid naar praktijk

Door de combinatie van onderzoeken die we in opdracht van (Rijks)overheden en bedrijven mogen doen in het kader van de Omgevingswet en de toepassing van alle regels in de bouwpraktijk en de ruimtelijke ordening, zijn we in staat om de vertaalslag te maken naar haalbare, praktische maatregelen die écht bijdragen aan een veilige leefomgeving en aansluiten bij de lokale situatie. 

Dit vertaalt zich bijvoorbeeld naar praktische oplossingen in het gebied langs spoorlijnen en buisleidingen. Met een 360°-aanpak behaal je veiligheidswinst. Daarmee bedoelen we dat aan alle aspecten van omgevingsveiligheid aandacht wordt besteed: van incidentbestrijding tot risicocommunicatie, van afstand houden tot bouwkundige maatregelen en regels in ruimtelijke plannen. Vanuit deze pragmatische, op praktijkkennis gestoelde visie, ondersteunen wij vervolgens weer gemeenten bij de ontwikkeling van hun omgevingsveiligheidsbeleid.

Het brede pakket van omgevingsveiligheid
Het brede pakket van omgevingsveiligheid

Duurzame energie en veiligheid

Ook binnen het vakgebied van duurzame energie, zoals windenergie kent Antea Group een lange geschiedenis en zijn we betrokken bij de veilige ontwikkeling van vele windparken. Belangrijk hierbij is dat we onze ruimtelijke en juridische kennis combineren met onze modeltechnische kennis. Dat betekent dat wij, op basis van praktijkervaring, eerst bepalen wat de ruimtelijke of juridische context is van een planontwikkeling is, alvorens technisch onderzoek te starten.

Kennispartner en verbinder

Ook op het gebied van omgevingsveiligheid vraagt de Omgevingswet om een nieuwe manier van kijken, denken en doen. Deze transitie gaat niet van de één op de andere dag. Antea Group vervult binnen dit vakgebied de rol van zowel kennispartner als verbinder. Op sommige momenten heb je wellicht behoefte aan een inhoudelijk sparringpartner bij het opstellen van omgevingsvisies, omgevingsplannen of projectbesluiten. Op andere momenten ben je gebaat bij een verbinder die het beleid in praktijk brengt in een concrete veilige leefomgeving. Bij alle denkbare, complexe vraagstukken (zowel juridisch als technisch) binnen het domein van omgevingsveiligheid staan onze experts je bij.

Omgevingsveiligheid en windturbines

Lees ook deze publicaties

Hoe kunnen we jou helpen omgevingsveiligheid te realiseren?

Neem contact met ons op.