Ga naar hoofdinhoud
Brandveiligheid
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Optimale verbetering van brandveiligheid

Het belang van brandveiligheid is groot. Op een objectieve en onafhankelijke manier maken we ons sterk voor een zinvolle verbetering van de brandveiligheid. Antea Group doet dit in alle fases van een bouw- of bedrijfsproces: van initiatief-, ontwerp-, realisatie- tot en met de beheerfase. We gebruiken daarbij passende methodes: van eenvoudig, regelgerichte methodes waar het kan tot complexe, risicogerichte methodes waar het moet.

Adequate oplossingen

Door onze betrokkenheid bij de ontwikkeling van NEN 6060 en NEN 6079 beschikken wij bij uitstek over de juiste kennis en adequate oplossingen voor grote brandcompartimenten. Antea Group realiseert een optimale opzet van een nieuwbouwplan, we adviseren en bemiddelen bij eventuele discussies en zorgen voor maatregelen die de brandveiligheid garanderen. Bijvoorbeeld in de vorm van een brandveiligheidsconcept. Oftewel: het samenspel van integraal op elkaar afgestemde brandveiligheidsvoorzieningen in een bouwwerk. 

De kwaliteit van brandveiligheid zit vaak in de details. Dit betekent dat we naast deze integrale aanpak ook zorgen voor uitvoerbare, aantoonbaar juiste maatregelen. Door middel van een Uitgangspuntendocument (UPD) worden ook randvoorwaarden en details van bijvoorbeeld automatische blusinstallaties, brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties uitgewerkt. Ook op het gebied van industriële brandveiligheid en incidentenmanagement beschikken wij over de juiste specialisten met kennis van zaken. Dit zorgt ervoor dat onze brandveiligheidsconcepten verder gaan dan waar de regels eindigen.

Optimale verbetering van brandveiligheid
Optimale verbetering van brandveiligheid

Regelgericht en risicogericht

Antea Group heeft jarenlange ervaring met het op een creatieve manier oplossen van complexe gelijkwaardigheidsvraagstukken en het afwijken van de standaarden. Onze experts zijn daarom getraind in het verder zoeken en vinden van oplossingen waar anderen stoppen.

De sleutel naar de oplossing vinden wij vaak in het maken van een systeemanalyse. We analyseren het bedrijfsproces van grondstof tot eindproduct en bepalen samen met de klant welke gevaren in welke fase van het bedrijfsproces kunnen voorkomen. Vervolgens onderzoeken we welke verdedigingslinies denkbaar en effectief zijn om de ongewenste gebeurtenis te verminderen of weg te nemen. Deze systeemanalyses kunnen zowel kwalitatief als kwantitatief worden uitgevoerd. We hanteren daarbij het motto: ‘Eenvoudig waar het kan, ingewikkeld waar het moet’. 

Informatie aanvragen over Brandveiligheid

Velden met een * zijn verplicht.

Benieuwd hoe wij met jouw gegevens omgaan? Dit lees je in onze privacyverklaring

Lees ook de volgende publicaties

Bekijk de film van Susan Eggink op het congres 'Gebruik liften bij brand'

Download deze bestanden voor eigen gebruik

Meer weten over brandveiligheid?

Neem contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie