Ga naar hoofdinhoud
Brandveiligheid
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Optimale verbetering van brandveiligheid

Wij werken voor bedrijven in de industrie, distributie en logistiek, zorg en onderwijs, en voor kantoren en evenementlocaties.

Als eigenaar of beheerder van een gebouw neem je met brandveiligheid zo weinig mogelijk risico. Antea Group helpt je naar een brandveilig gebruik bij bestaande bouw, nieuwbouw en verbouw. Wij stellen programma’s van eisen (PvE) en uitgangspuntendocumenten (UPD) op voor brandveiligheidsinstallaties.

Ook toetsen we ontwerpen aan de wet- en regelgeving: Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) (voorheen: Bouwbesluit 2012). Wij maken brandoverslag- en vuurlastberekeningen. Verder verzorgen wij inspecties, BHV- en noodplannen en controleren we vluchtroutes op veiligheid.

Grote brandcompartimenten

Volgens het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) moet je een gebouw verdelen in brandcompartimenten. Met een brandcompartiment zorg je ervoor dat een brand voor een bepaalde tijd binnen de grenzen van dit compartiment blijft. Daarmee is een brandcompartiment het maximale uitbreidingsgebied van een brand. In het BBL (voorheen Bouwbesluit) staat ook de maximale grootte van brandcompartimenten. Wil je hiervan afwijken? Gebruik dan de regels van NEN 6060 of NEN 6079 speciaal voor grote brandcompartimenten.

NEN 6060 en vuurlastberekening

NEN 6060 biedt vier pakketten aan maatregelen voor brandveiligheid. Hiermee zorg je dat een brand zich niet onbeperkt kan uitbreiden maar ook dat mensen veilig kunnen vluchten. Volgens wet- en regelgeving geldt 2.500 m2 als maximale grootte voor een brandcompartiment binnen de industrie. Bij ander gebruik, zoals kantoren en scholen, is dit 1.000 m2. Met NEN 6060 kun je compartimenten groter maken zonder de brandveiligheid te verminderen. Dit biedt mogelijkheden voor nieuwbouw en bestaande gebouwen. Door het maken van een vuurlastberekening volgens NEN 6060 bepaal je de grootte van een brandcompartiment.

Vuurlastberekening en brandoverslag

Bij een vuurlastberekening volgens NEN 6060 kijken we naar de grootte van een brandcompartiment in relatie tot de gebruikte bouwmaterialen en de spullen in het gebouw (samen: de vuurbelasting).

Bij een brandoverslag berekening kijken we naar het gevaar van uitbreiding (overslag) van de ene brandruimte naar een andere via de buitenlucht. Je verkleint het risico van brandoverslag met brandwerende maatregelen aan je gebouw.

Optimale verbetering van brandveiligheid
Optimale verbetering van brandveiligheid

WBDBO bij brandcompartimenten

WBDBO is een afkorting die je vaak hoort als het gaat over brandcompartimenten. Deze afkorting staat voor Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag. Het gaat daarbij om hoe snel een brand zich van het ene naar het andere brandcompartiment kan uitbreiden. WBDBO druk je uit in minuten, bijvoorbeeld een WBDBO-eis van 60 minuten. Je kunt voldoen aan een WBDBO-eis door voldoende veilige afstand te houden tussen brandcompartimenten. Lukt dat niet, dan heb je brandwerende maatregelen nodig aan de buitenkant van je gebouw. Daarmee beperk je het brandoverslagrisico.

Brandveiligheid opslag gevaarlijke stoffen (PGS)

Werkt jouw bedrijf met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen? Dat levert voorwaarden op voor de brandveiligheid. De PGS-richtlijn (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) vertelt hoe je veilig met deze stoffen omgaat. Een ontwikkeling van nu is de PGS 37. Dit is de regel voor de opslag van lithium-ion batterijen voor bijvoorbeeld elektrische auto’s en consumentenelektronica. Van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15) tot gassen (PGS 9) of ammoniak: onze experts in industriële veiligheid maken de risico’s inzichtelijk. Ook geven wij advies hoe je opslag voldoet aan de brandveiligheidswetgeving.

NEN 6079 en omgevingsvergunning

NEN 6079 is geschikt voor nieuwbouwprojecten waar je liever geen verdeling in brandcompartimenten maakt. Maar ook om te kijken of een bestaand gebouw met een grote brandruimte wel voldoet aan de regels. Je kunt NEN 6079 gebruiken bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden.

Rekenmodellen en brandsimulaties

NEN 6079 gaat uit van een risicobenadering. Bij zo’n onderzoek kijken we hoe alle veiligheidsrisico’s met elkaar te maken hebben. Daarbij gebruiken we onder andere brandsimulatiemodellen.

> Bekijk de video hieronder over de brandsimulatie voor kantoorgebouw De Resident in Den Haag.

Optimale verbetering van brandveiligheid

Noodplan en vluchtroutes

Heb je een gebouw waar je bij brand veel mensen veilig naar buiten moet brengen? Dan is een goed uitgewerkt noodplan met vluchtroutes en bedrijfshulpverlening (BHV) onmisbaar. Voor BRZO-bedrijven (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) en de vaak kleinere ARIE-bedrijven (Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) is een bedrijfsnoodplan zelfs wettelijk verplicht. Wij geven advies bij het opzetten van een bedrijfsnoodorganisatie voor calamiteiten en noodsituaties. En wij zorgen ervoor dat een calamiteitenplan en vluchtroutes voldoen aan de regels van het BBL (voorheen: Bouwbesluit).

UPD brandveiligheid

Met een uitgangspuntendocument (UPD) brandveiligheid breng je de brandveiligheid in je gebouw op orde. Het is een belangrijk document voor als je een vergunning aanvraagt. Maar het kan ook van belang zijn voor de brandverzekering. Want in een UPD brandbeveiliging beschrijf je namelijk precies welke aanpak je kiest voor het brandveiligheidsconcept van je gebouw en waarom. Daarbij kijken we naar bouwkundige zaken en installatietechnische maatregelen. Maar ook hoe je de maatregelen tegen het risico van brand organiseert. NEN 2535 geeft daarbij regels voor het ontwerp, de uitvoering en de kwaliteit van een brandmeldinstallatie. Denk aan UPD sprinkler (NFPA 13, NEN-EN 12845 of FM Global Loss Prevention Data Sheets), een PvE ontruimingsalarminstallatie volgens NEN 2575 of een PvE brandmeldinstallatie. Wij kennen de details en nemen je hierin mee.

Inspectie brandveiligheid

Voor een goede brandveiligheid moet je brandveiligheidsmaatregelen op vaste momenten laten controleren. Wij doen zulke inspecties. Dat kan ook als onderdeel van een TDD (Technical Due Diligence) onderzoek. Bijvoorbeeld bij de overname van vastgoed, zoals een distributiecentrum of een kantoorgebouw. Wij brengen de situatie in kaart voor brandscheidingen, doorvoeren van kabels, brandwerende doorgangen, sprinklerinstallaties, vluchtroutes en meer. Met een inspectie of quickscan door Antea Group investeer je in de brandveiligheid van jouw gebouw.

Specialist brandveiligheid

Ben je eigenaar of beheerder van een gebouw? Zorg dat het brandveilig is. Antea Group is specialist op het gebied van advies en inspectie brandveiligheid. Van nieuwbouw tot verbouw en bestaande bouw. Van kantoorgebouw, ziekenhuis of school tot bedrijfsloods, opslag, overslag en petrochemische industrie. Wij hebben de kennis van brandcompartimenten en WBDBO, NEN 6060, NEN 6079, NEN 2535, BRZO, ARIE en PGS. Maak werk van brandveiligheid in jouw bedrijf. Neem contact op met onze brandveiligheidsexperts via het onderstaande formulier.

Wij werken voor bedrijven in de industrie, distributie en logistiek, zorg en onderwijs, en voor kantoren en evenementlocaties

Informatie aanvragen over Brandveiligheid

Velden met een * zijn verplicht.

Benieuwd hoe wij met jouw gegevens omgaan? Dit lees je in onze privacyverklaring

Optimale verbetering van brandveiligheid
Optimale verbetering van brandveiligheid

Meer weten over brandveiligheid?

Neem contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie