Wanneer benzine of andere brandstoffen uit een tankopslag lekken, kan de damp die vrijkomt, in brand vliegen. Onze ingenieurs bedachten drijvende en brandbestendige ballen die de brand beheersbaar houden en schade aan installaties en omgeving voorkomen. Deze innovatie is niet onopgemerkt gebleven: Konlinklijke NL Ingenieurs nomineerde het project voor de juryprijs van de Vernufteling. Ook dingen we mee naar de publieksprijs, waarop gestemd kon worden.

Brandbaarheid gevaarlijke stoffen

Benzine, diesel, en grondstoffen voor de chemische industrie worden opgeslagen in grote tanks. Die staan voor de veiligheid in een tankput. Mocht er dan iets uit gaan lekken, dan blijft het probleem binnen de perken. Wel is er altijd het risico op brand, want het gaat vaak om stoffen waarvan de damp licht ontvlambaar is. Nu worden bedrijven verplicht om een brandblusinstallatie te plaatsen of een gigantische brandweeroperatie voor te bereiden. Een forse investering, voor een heel kleine kans op een incident. "Daarom wilden wij een slimmer en goedkoper alternatief bedenken, dat direct ingrijpt", zegt René Sloof van Antea Group.

FireBalls zorgen voor 90% minder damp

De ballen die we bedachten, inmiddels voorzien van de catchy naam ‘FireBalls’, komen rond de tanks in de tankput te liggen. In geval van een lek gaan de ballen drijven en de vrijgekomen vloeistof bedekken als een deken, tot drie lagen dik. "Hiermee voorkomen we de brand niet, maar de vlammen blijven veel kleiner, simpelweg doordat er tot 90 procent minder damp vrijkomt", zegt Sloof. Een tweede gunstig effect is dat de ballen de gelekte vloeistof grotendeels afschermen van de straling van de vlammen, die de brand kan verergeren.

 

Brandremmende drijvende ballen

Het idee om brand af te remmen met drijvende ballen is nieuw, bleek uit een onderzoek bij het aanvragen van een patent. Wel bekend zijn ballen die in de VS op drinkwaterbekkens drijven en die verdamping en algengroei moeten tegengaan. De FireBalls moeten goedkoop vervaardigd worden, gezien de grote aantallen die ervan nodig zijn. "Als je uitgaat van de bal van 5 centimeter diameter, dan heb je per vierkante meter 800 tot 1.200 ballen nodig." In de tankput is al snel 5.000 m2 aan grondoppervlak dat met ballen moet worden bedekt. Dat zijn al snel 4 miljoen ballen voor één tankput.

Onderzoek naar materiaal

Uit welke materialen de ballen moeten bestaan, dat zijn de ingenieurs van Antea Group nu aan het onderzoeken. "We hebben de werking van dit principe bewezen met massieve stalen ballen.’ In de proeven reduceerden de ballen het oplaaiende vuur met 95 procent, zegt Sloof. Nu is het zoeken naar ballen met dezelfde werking, maar dan drijvend, brandwerend en een gunstige prijs. ‘We denken dat een bal van poreus keramiek met een dun laagje kunststof eromheen ook goed kan werken."