Botlek Tank Terminal (het voormalige Maassilo) was vijf decennia lang actief op het gebied van op- en overslag van agriproducten zoals granen en plantaardige oliën. Na een overname verlegden de nieuwe eigenaren de focus naar een andere markt: de op- en overslag van minerale oliën en chemicaliën/brandstoffen. Een metamorfose die grote gevolgen heeft voor het thema veiligheid.

Uitdaging

Door de verandering van de core business valt het bedrijf onder het Besluit risico zware ongevallen 1999. Dit houdt onder meer in dat het Botlek Tank Terminal (BTT) over een werkend veiligheidsbeheerssysteem moet beschikken.

Oplossing

Nadat adviesgroep SAVE het VMS had opgesteld en geïmplementeerd vroeg BTT om ondersteuning bij het opzetten van een geïntegreerd kwaliteitsmanagementsysteem. Dit systeem moest volgens de normen ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, NTA 8620 en GMP+ worden opgenomen.

Samen met adviesgroep SAVE werd een ambitieuze planning opgezet.
Doelstellingen en budget werden strak op elkaar afgestemd. Aan de hand van deze inventarisatie gingen wij op locatie aan de slag om de structuur van het nieuwe managementsysteem te bepalen. Binnen dit raamwerk zijn taken toebedeeld aan het personeel om werkzaamheden zo goed mogelijk in procedures, werkinstructies en formulieren vast te leggen. Hiermee werd de betrokkenheid van de medewerkers verankerd in het systeem.

Resultaat

Deze samenwerking leverde een systeem op dat voldeed aan de normen en dat gereed was voor een audit door bureau Veritas. De documentenaudit werd positief afgesloten