Tien voor half negen ‘s morgens bij een basisschool: kinderen komen aanfietsen en kriskrassen tussen de mensen door naar het fietsenrek. Ouders zoeken zo dicht mogelijk bij de ingang een parkeerplek voor hun auto om hun kind af te zetten. In alle drukte merkt niemand het zachte gezoem op van een drone, die de situatie van bovenaf in kaart brengt.

Ongestoord observeren

Juist rondom scholen kan het chaotisch zijn en heeft een helikopterview dus meerwaarde. "Toen het ROV Zuid-Holland vorig jaar interesse toonde in ons onderzoek, zijn we dan ook meteen hierover in gesprek gegaan. We besloten om te starten met drie pilots, bij een school in Gouda en twee in Reeuwijk", aldus Jacob Tiellemans.

Tijdens de pilots boden de drones nog een belangrijk voordeel: ze verstoorden het normale gedrag van weggebruikers niet. “Een drone is nauwelijks hoorbaar. Mensen hebben niet in de gaten dat ze worden geobserveerd en blijven dus hun normale gedrag vertonen”, merkt Jacob op. “Dat is de grootste winst ten opzichte van metingen op de grond.” De privacy van weggebruikers wordt hierbij zorgvuldig bewaakt. “De drone vliegt te hoog om mensen herkenbaar in beeld te brengen en we maken de beelden uiteraard niet openbaar.”

Zicht op de knelpunten

Onderzoeksresultaten laten zien dat het parkeergedrag van ouders een grote rol speelt in onveilige situaties. Zij parkeren de auto het liefst recht voor de deur. Als dat niet kan, rijden ze rondjes op zoek naar een parkeerplek. Vooral dat zoekverkeer leidt tot verkeers­veiligheids­risico’s. Ook geparkeerde fietsen kunnen de veiligheid beïnvloeden, door de weg te blokkeren bijvoorbeeld. Vooral bakfietsen nemen veel ruimte in.

Effectief plannen maken

Deelnemende scholen reageren enthousiast op de resultaten. De beelden vanuit de lucht spreken tot de verbeelding. Geen statische grafieken of modellen, maar concrete situaties die je voor je ogen ziet ontstaan. Dat werkt motiverend bij het zoeken naar oplossingen. Ineens zie je hoeveel impact een kleine aanpassing kan hebben. Dan ontstaat er draagvlak om stappen te ondernemen. Die zichtbare verbetering, daar gaat het om. Daarom zetten we ons werk graag voort bij meer scholen.

Antea Group ontwikkelde daarom een speciaal pakket voor scholen. “We plannen een vlucht in en organiseren kort daarna een werksessie. Dat betekent dat we om tafel gaan met de schooldirectie, verkeerskundigen van de gemeente, wellicht een schoolouder en soms Veilig Verkeer Nederland. Samen bespreken we de beelden, waarna Antea Group adviseert over infrastructurele aanpassingen, verkeerseducatie of wat er verder nodig is. Het eindresultaat van zo’n onderzoek is een actielijst met actiehouders. “We verdelen de taken zorgvuldig tussen de school, gemeente en andere partijen. Voor ieder actiepunt stellen we iemand verantwoordelijk”, legt Jacob uit. “Op die manier krijgen de betrokkenen het gereedschap om echt stappen te zetten.”

Knelpunten signaleren

Scholen die een onveilige situatie niet helemaal kunnen duiden, roept Jacob op om contact op te nemen. “Soms heb je als het ware ‘bewijslast’ nodig om te zien wat er precies aan de hand is rondom je school. Neem in dat geval gerust contact op! Samen met het ROV Zuid-Holland kunnen we een onderzoek regelen. Vaak kan de gemeente ook een financiële bijdrage leveren. Het onderzoek kost niet veel en levert een hoop op.”