De stichting Dutch Drone Delta is officieel opgericht en daarmee is er een belangrijke stap gezet om de potentie van drones en Urban Air Mobility in Nederland te verwezenlijken. Grote Nederlandse partijen waaronder Luchtverkeersleiding Nederland, Schiphol, Port of Rotterdam, KPN, NLR en a.s.r. verzekeringen hebben deze stichting opgericht met als doel om de markt voor Urban Air Mobiliteit, de uitbreiding van stadsverkeer naar het luchtruim, te ontwikkelen. Minder vrachtwagens op de weg, drone-taxi’s en snel transport van bloed en organen door de lucht, die toekomst is dichterbij dan je denkt.

Unieke expertise

Om luchtvervoer met drones mogelijk te maken, moet er nog veel werk worden verricht zoals het bepalen van logische vliegroutes, het veilige kunnen combineren van bemand en onbemand luchtverkeer, het verzekeren van vluchten en lading en de connectiviteit in de lucht. Door de unieke samenwerking in de stichting brengt iedere partij zijn eigen relevante marktkennis en expertise in om gezamenlijk oplossingen te ontwikkelen voor deze complexe uitdagingen. De Dutch Drone Delta partners hebben afgelopen maanden al een aantal belangrijke vluchten uitgevoerd, waaronder de eerste pakketbezorging in de Rotterdamse haven en de eerste inspecties met drones op en nabij Schiphol.

“Door het uitvoeren van dergelijke vluchten leren we enorm veel en zo werken we stap voor stap naar het uiteindelijke doel om personen en -vrachtvervoer met drones op een veilige, duurzame en economisch haalbaar wijze mogelijk te maken.” zegt Jan Willem Verkiel, Voorzitter van de Dutch Drone Delta.

Nederland heeft echt een mobiliteitsuitdaging. Willen we Nederland optimaal bereikbaar houden dan moeten we serieus gaan kijken hoe we naast de bestaande Nederlandse infrastructuur ook de mogelijkheden in het luchtruim optimaal kunnen benutten.


Henri Deelstra
Businesslijndirecteur Stad & Klimaat

Oplossingen voor duurzame mobiliteitsuitdagingen

De groei van de bevolking en de trek naar de grote steden zet de binnenstedelijke en interstedelijke bereikbaarheid in Nederland onder druk. Dit creëert een reële behoefte aan nieuwe duurzame mobiliteitsoplossingen. “Nederland heeft echt een mobiliteitsuitdaging. Willen we Nederland optimaal bereikbaar houden dan moeten we serieus gaan kijken hoe we naast de bestaande Nederlandse infrastructuur ook de mogelijkheden in het luchtruim optimaal kunnen benutten”, zegt Henri Deelstra van Antea Group. “Voor drones heb je bijvoorbeeld drone-landingsplaatsen nodig, zogenoemde drone-ports. Deze zouden bijvoorbeeld op het dak van bestaande parkeergarages en treinstations kunnen worden gerealiseerd”.

“We willen voorzien in de behoefte van toekomstige mobiliteit en transport in stedelijk gebied die vraagt om een goede doorstroming, met goede luchtkwaliteit in de omgeving en zo weinig mogelijk geluidshinder”, zegt Lennard Verhoeff van NLR. “De mooie mix van partners in de Dutch Drone Delta maakt het mogelijk om met concrete projecten aan te tonen hoe Urban Air Mobility op een veilige en effectieve wijze daaraan kan bijdragen”, stelt hij.

Plannen voor de toekomst

Op 30 september komen de partners bij elkaar op het drone test- en ontwikkelcentrum van Space53 in Enschede. Hier worden de plannen en ambities van de stichting voor de aankomende jaren besproken en vormgegeven. De inspiratie wordt hierbij aangewakkerd door een aantal demonstratievluchten van innovatieve Nederlandse partijen waarin de toekomstige mogelijkheden van drones worden getoond. Zo zijn er demonstraties voor hulpdiensten waarin wordt getoond hoe zij sneller en beter kunnen reageren op calamiteiten door de inzet van dronetechnologie en is er ook een demonstratie hoe een drone een AED zou kunnen afleveren in dunbevolkte gebieden. 

“Deze in Nederland ontwikkelde oplossingen hebben een groot maatschappelijk belang, maar er zijn nog veel hordes te nemen voor dit op grote schaal kan worden ingezet. De Dutch Drone Delta kan een belangrijke bijdrage leveren aan het aanjagen en versnellen van de Nederlandse dronesector” zegt Marc Sandelowsky van Space53.

Stichting Dutch Drone Delta

De stichting Dutch Drone Delta bestaat uit de volgende partners; Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Royal Schiphol Group, Port of Rotterdam, KPN, a.s.r. schadeverzekeringen, Antea Group, Space53, Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en er wordt nauw samengewerkt met het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en Rijkswaterstaat. De stichting wordt voor de dagelijkse uitvoering ondersteund door AirHub en Connekt. De kick-off van vandaag is het startsein om Nederland voorop te laten lopen in de ontwikkeling van Urban Air Mobility.