Splinternieuw is ‘ie al niet meer. Maar toch blijft de drone ons verrassen. We kunnen er steeds meer mee én raken er steeds meer aan gewend. Dit maakt dat er ontzettend veel toekomst zit in de ontwikkeling van de drone-techniek. En onze ingenieurs en adviseurs zijn daar nauw bij betrokken. 

Vogelvluchtperspectief

Zijn eerste kennismaking met de dronetechniek was in 2014. Roel Brandt: ‘We deden verkeerskundig onderzoek naar een kruispunt in het midden van het land. We kwamen met het idee om hiervoor een drone in te zetten. Toen nog heel baanbrekend: qua techniek en regelgeving. Maar we kregen groen licht. Het resultaat was verbluffend: dankzij het vogelvluchtperspectief zagen we al na een minuut wat er misliep.’

Dronetechniek in ontwikkeling

In vijf jaar daarna nam de dronetechniek een vlucht. Roel: ‘Drones zijn beter en stabieler geworden. Dankzij de ontwikkeling van cameratechniek en sensoring heeft de drone er ontzettend veel toepassingsgebieden bij gekregen. Bij Antea Group zetten we drones al in voor inspecties van kunstwerken en industriële sites. Ook zie je dat de regelgeving voor professionele dronevliegers ruimer wordt. Zo hebben we met kabeldrones de eerste vluchten in duisternis mogen maken en zijn de gecontroleerde luchtruimen rondom vliegvelden ook bereikbaar. Dit maakt dat je drones steeds eenvoudiger en goedkoper kunt inzetten in projecten.

Autonome drone

Automatische en uiteindelijk ook autonome dronevluchten zijn de toekomst: voorgeprogrammeerde vluchten maken zonder dat er een piloot bij komt kijken. Roel: ‘De drone uit een box is er al qua techniek. Je plaatst op locatie een platform met een drone. De drone stijgt op en vliegt een voorgeprogrammeerd rondje. Vervolgens landt hij op z’n platform, laadt zichzelf op, deelt z’n data en vliegt vervolgens een nieuw rondje. Dé ideale oplossing om over langere tijd een omgeving te monitoren of te inspecteren.’

Experimenteren

Voor automatische vluchten is Antea Group samen met onder andere Sky Survey (participatie vanuit CAG Ventures), Mapture, gemeente Venlo en Rijkswaterstaat experimenten aan het voorbereiden. Roel: ‘Rondom Venlo bereiden we een proef voor om het foutparkeren van vrachtwagens te monitoren met een (automatische) drone: waar parkeren chauffeurs en op welke momenten? Tijdens deze vluchten proberen we op een gecontroleerde manier de drone automatisch te laten vliegen. Puur om te ervaren wat er gebeurt en hoe je voor voldoende betrouwbaarheid en veiligheid zorgt, zodat dit meegenomen kan worden in de landelijke implementatie van de Europese regelgeving voor drones die in 2020 in werking treedt.’

Opmaat naar nieuwe toepassingen

Deze experimenten zijn de opmaat naar ongekende toepassingen. Roel: ‘De drone als vliegende sensoren voor ecologische, infrastructurele, technische en landmeetkundige inspecties. Maar denk ook aan drones die worden ingezet door hulpdiensten: bijvoorbeeld als vliegende AED. Drones om verkeer te managen, of als extra paar ogen bij incidenten. Ook wordt volop geëxperimenteerd met de drone als vervoermiddel voor pakketdiensten. In het Midden-Oosten en in China zijn de eerste personendrones al succesvol getest.’

Effect op de leefomgeving

Kortom, het kon de komende decennia wel eens een stuk drukker worden boven ons hoofd. Ook dit is een aspect waarmee Antea Group bezig is. Roel: ‘We kijken naar het effect van drones op onze leefomgeving: milieu, veiligheid, geluid. En we denken met partijen als Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio’s mee over een landelijke dekking van drones. Welke infrastructuur hoort daarbij. Hoe ga je het organiseren en hoe gaan we om met de drone in relatie tot veiligheid en risico’s?'

Om de dronetechniek verder te krijgen is het vooralsnog een kwestie van experimenteren. Roel: ‘Je moet kijken wat je er nu al mee kunt en dit toepassen. En ondertussen leren en je kennis uitbreiden. Het is dé manier om een sprong voorwaarts te maken.’