Ga naar hoofdinhoud
Crisisbeheersing
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

De warme kant van Antea Group

Wat kan een ingenieursbureau toevoegen aan het werkveld van crisismanagement en crisisbeheersing? Ingenieurs staan toch niet op het Plaats Incident tijdens een crisis? Nou, zelfs dat kun je van ons verwachten! Al jaren laten onze experts zien dat zij waarde toevoegen in het voorkomen dan wel beheersen van crises. Antea Group ondersteunt en adviseert het bestuur of het management van een veiligheidsregio, een gemeente of een bedrijf bij de voorbereiding op een crisissituatie.

Juiste adviezen in complexe omgeving

Dit kan door het maken van een inventarisatie of risicostudie, uitgewerkte plannen of procedures, maar ook met het opzetten en begeleiden van opleidingen of oefeningen. De combinatie van onze kennis van de sectoren, onze jarenlange ervaring in de veiligheidswereld en concrete en praktische voorstellen voor de toekomst, leiden tot gedegen onderbouwde adviezen in een vaak complexe omgeving.

De warme kant van Antea Group
De warme kant van Antea Group

Publieke en private partijen

Dankzij onze specialisten met ervaring in de veiligheidswereld kunnen we zowel de publieke als private partijen goed ondersteunen in het voorbereiden op een crisissituatie:

  • We stellen samen een regionaal, brand-, water- risicoprofiel op;

  • Doorlichten van de organisatie of deze is voorbereid op een crisis (stresstest);

  • De uitwerking van en advisering over dekking- en spreidingsplannen voor brandweer, ambulance, reddingsvaartuigen en helikopters;

  • Onderzoek en advies naar omvang en organisatie van een bedrijfsnoodorganisatie;

  • Opstellen van incident-bestrijdings-, crisis- of calamiteitenplannen;

  • Begeleiden van oefeningen voor de crisisorganisatie (management of BHV);

  • Rol in de calamiteitenorganisatie (daadwerkelijk verzorgen eerste bereddering), waarbij nauw wordt samengewerkt met vaste partners en waarin het gezamenlijk behartigen van de belangen van de klant leidend is.

Projecten

alt-text

Onderzoek naar Search and Rescue-operaties ver op zee

Megawindparken vragen aandacht voor veiligheid op zee
alt-text

Hernieuwd IBP regelt crisisbeheersing en rampenbestrijding op het IJsselmeer

alt-text

Het nieuwe calamiteitenplan van waterschap Hollandse Delta werkt voor iedereen

Goed voorbereid op noodsituaties

Meer weten over crisisbeheersing?

Neem contact met ons op.