Ga naar hoofdinhoud
Gezondheid en Zeer Zorgwekkende Stoffen
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Gezondheid en Zeer Zorgwekkende Stoffen

Heb je vragen?

Ivar Lanting
Stel een vraag

Met kennis van zaken over niet-genormeerde stoffen

Antea Group werkt elke dag aan een leefomgeving die schoon en veilig is. Vanuit deze verantwoordelijkheid willen we ook bijdragen aan de kennisontwikkeling rondom Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en niet genormeerde stoffen zoals Microplastics, PFAS en nano-deeltjes. Dat doen we aan de hand van onderzoeken, het volgen van alle ontwikkelingen en het bieden van advies en oplossingen.

Wat zijn microplastics?

Microplastics zijn voor het oog nauwelijks zichtbaar, maar ze zijn volop aanwezig in ons milieu. Het zijn kleine vaste kunststof deeltjes, kleiner dan vijf millimeter. Dit soort deeltjes bevinden zich in ons oppervlaktewater, de bodem en mogelijk zelfs ook in ons drinkwater. Hoewel het effect op de mens en ons ecosysteem nog onduidelijk is, wijst alles erop dat microplastics een serieuze bedreiging vormen voor een gezonde leefomgeving. 

Microplastics dringen via allerlei bronnen en routes in ons ecosysteem. Naast vis-, schaal- en schelpdieren krijgen ook mensen microplastics binnen. Samen met onderwijsinstellingen en diverse laboratoria richt Antea Group zich op de vraag op welke plekken en in welke mate microplastics in ons milieu voorkomen. 

We bemonsteren grond, slib, rioolwater, grondwater en oppervlaktewater. Uit de analyses verzamelen we data die we gebruiken om beter inzicht te krijgen in de aanwezigheid van microplastics in onze leefomgeving. Dit onderzoek helpt om het probleem te duiden. Daarnaast houden we ook de wetenschappelijke inzichten in de gaten, in relatie tot de voor de menselijke gezondheid schadelijkheid van deze stoffen. We integreren deze actuele inzichten in eventuele risicobeheersings-vraagstukken bij en voor onze klanten. Samen met onze partners komen we dankzij nieuwe inzichten tot nieuwe oplossingen.

Met kennis van zaken over niet-genormeerde stoffen
Met kennis van zaken over niet-genormeerde stoffen

Antwoord op alle PFAS vraagstukken

De aanwezigheid van het zorgwekkende PFAS (PolyFluorAlkyl Stoffen) is actueler dan ooit. Als deze stoffen in bodem-, grond- of oppervlaktewater worden aangetroffen, heeft dit niet alleen mogelijk weerslag op milieu en gezondheid maar ook vaak grote gevolgen voor grond-, weg- en waterbouwprojecten. Antea Group heeft de juiste kennis in huis om via bodemonderzoek en blootstellingsonderzoek uitsluitsel te geven en risico’s inzichtelijk te maken. En is er inderdaad sprake van aanwezigheid van PFAS? Dan zorgen we voor passend advies en oplossingsrichtingen. 

Gemeenten, provincies en omgevingsdiensten hebben de ruimte om specifiek beleid rondom PFAS op te stellen. Het geactualiseerde tijdelijk handelingskader geeft grenzen aan hergebruik. Gezamenlijk brengen we in beeld op welke wijze het gebied belast is met PFAS en adviseren wij bevoegde gezagen met het opstellen van lokaal beleid rondom PFAS. Daarbij redeneren wij te allen tijde vanuit menselijk gezondheidskundig perspectief. Ook kun je ons inschakelen om lokale PFAS achtergrondconcentraties in kaart te brengen en verwachtings- en achtergrondwaardekaarten op te stellen.

Meer weten over Gezondheid en Zeer Zorgwekkende Stoffen?

Neem contact met ons op.

Ivar Lanting
Stel een vraag