Polyethyleentereftalaat (PET) wordt gebruikt als grondstof voor de productie van plastic voorwerpen, waaronder PET-flessen. Om in de vraag naar PET te voorzien beschikt Indorama Holdings Rotterdam B.V. (IHR) over een productielocatie in het Rotterdamse Europoortgebied. Binnen deze locatie gaat IHR een tweede productielijn realiseren, waarmee de capaciteit wordt verhoogd naar 0,5 miljoen ton/jaar. Daarnaast wil IHR inspelen op ontwikkelingen in de markt en secundair PET-materiaal in haar productieproces in kunnen voeren. Voorafgaand aan de ontwikkeling dienden de juiste milieutoestemmingen voor de uitbreiding verkregen te worden.

Oplossing

Antea Group werd benaderd om in eerste instantie de m.e.r.-beoordelingsprocedure te doorlopen. Na de relatief snelle afhandeling hiervan zijn de benodigde vergunningprocedures ingestoken waar het gaat om de Wet milieubeheer en de Waterwet. Daarbij is nadrukkelijk aandacht geschonken aan de noodzakelijke milieuonderzoeken. Geluid en luchtkwaliteit werden onderzocht, alsmede eventuele gevolgen voor nabij gelegen Natura-2000 gebieden. Voor het kunnen verwerken van secundair PET-materiaal werd een Acceptatie en Verwerkingsprocedure uitgewerkt.
Naast de vergunningprocedures is Antea Group nadrukkelijk betrokken bij het uitvoeren van bodemonderzoek op de locatie. Ook is Antea Group aan de slag gegaan met externe veiligheid (QRA) en advisering over de te treffen brandveiligheidsvoorzieningen voor de tweede PET-lijn.

Resultaten

De processen bij IHR kunnen als relatief schoon worden aangemerkt. Het bedrijf streeft naar vergaande milieureductie. Dit laatste uit zich onder andere in de wens om secundair PET-materiaal in te kunnen zetten (waarmee een bijdrage aan hergebruik wordt geleverd) . Ook waar het gaat om emissies naar de lucht zoekt zij naar mogelijke reductie. In dat opzicht kan vermeld worden dat het procesfornuis kan opereren op basis van een maximale NOx-emissie van 80 mg/Nm3, terwijl de Nederlandse regelgeving (BEES-A) een maximale emissie van 110 mg/Nm3 toelaatbaar acht.